Insyn i förundersökning

Hej, Om man felaktigt blir gripen av polisen för ringa narkotikabrott, får åka med polisen för att lämna urin prov på polisstationen (som visar negativt.) Har man inte då rätten att få reda på grunderna, förundersökningen och till gripandet? Troligen rör det sig om en falsk angivelse och då vill personen som blev gripen eventuellt göra en anmälan för falsk angivelse eller förtal. Hur går man vidare? Det ska tilläggas att personen som blev gripen är utan några som helst tvivel oskyldig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som är skäligen misstänkt för ett brott har rätt att ta del av vad som förekommit under förundersökningen förutsatt att det kan ske utan men för utredningen (*23 kap 18 § Rättegångsbalken*). _Men-rekvisitet_ ger förundersökningsledaren möjlighet att begränsa den misstänktes rätt till insyn. Förhörsledaren kan därmed undanhålla både utsagor från bevispersoner och uppgift om deras identitet. Det krävs dock att förundersökningsledaren har något konkret skäl för denna begränsning, t.ex. att viktiga förhör återstår. Då förundersökningen är nedlagd kan den misstänkte dock ta del av förundersökningen utan hinder, då några men inte längre kan aktualiseras. Notera även att ett förundersökningsprotokoll utgör en _allmän handling_ och därför omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av protokollet. Allmänna handlingar kan dock beläggas med sekretess om det anses vara påkallat med hänsyn till vissa skyddsintressen. Ett skyddsintresse är t.ex. att förebygga eller beivra brott. Jag har dock svårt att se att sekretess skulle vara aktuellt i det här specifika fallet. Vad gäller en eventuell anmälan om falsk angivelse så finns det naturligtvis inga hinder i den delen. Vad som däremot bör uppmärksammas är att kravet på uppsåt gällande falsk angivelse enligt 15 kap. 6 § brottsbalken (1962:700) är strängt. Angivaren måste ha haft uppsåt omfattande att den angivne är oskyldig och uppsåtet ska gå ut på att han ska bli fälld till ansvar. Vad gäller en eventuell anmälan om förtal så blir det mycket svårt att vinna framgång i den delen, då bestämmelsen i 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) i huvudsak tar sikte på andra situationer. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”