Uppsägningslön

Hej! Vi har en anställd som plötsligt har blivit gravt och varaktigt synskadad. Vi har ingen möjlighet att omplacera utan är tvugna att säga upp henom. Försäkringskassan tycker att vi ska betala ut lön under uppsägningstiden vilket ju känns lite fel. Den anställde måste väl ändå isf vara här och arbeta, och i nuläget kan hen inte det, pga sin synskada. Vad gäller i detta fall?

Lawline svarar

Hej, Av 12 § lagen om anställningsskydd (LAS) följer att en uppsagd arbetstagare har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte utför några arbetsuppgifter. Regeln är tvingande, däremot medför den inte en ovillkorlig rätt till lön under uppsägnignstiden. En grundregel för att en anställd ska uppbära uppsägningslön är att den anställde står till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden. Det följer av arbetsdomstolens praxis att arbetstagaren ska vara beredd att utföra arbete för arbetsgivarens räkning för att denne ska anses stå till arbetsgivarens förfogande och således ha rätt till uppsägningslön. Om arbetsgivaren dock inte kan erbjuda några arbetsuppgifter och arbetstagaren t.ex. på grund av sjukdom inte kan arbeta, har denne inte rätt till uppsägningslön (se t.ex. AD 1988 nr 78). Om arbetstagaren är förhindrad utföra några som helst arbetsuppgifter kan densamme, inte anses stå till arbetsgivarens förfogande, varför han eller hon inte har rätt till uppsägningslön enligt 12 § LAS. Om arbetstagaren däremot har möjlighet att utföra andra arbetsuppgifter än tidigare och dessutom är beredd att utföra desamma, så har arbetstagaren rätt till lön under uppsägningstiden. Jag hoppas att du härmed fick klarhet i din fråga. Läs gärna rättsfallet AD 1996 nr 125. Lagen om anställningsskydd finner du genom att klicka på följande länk: https://lagen.nu/1982:80. Med vänliga hälsningar,
Azra SkorupanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo