FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt23/08/2012

Uppsägning av lokalhyresavtal på bestämd tid

Om hyreskontrakt för lokalhyra säger " uppsägning av detta kontrakt skall ske minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång i annat fall är kontraktet förlängt med 3 år för varje gång" och hyrestidens utgång är 20130930, finns det möjlighet att säga upp det till en tidigare tidpunkt än hyrestidens utgång?

Lawline svarar

Hejsan! Ditt lokalhyresavtal gäller för en bestämd tid. Trots detta måste denna typ av avtal ändå sägas upp för att upphöra att gälla. Vid avtal på bestämd tid medför uppsägning att avtalet upphör att gälla först vid hyrestidens slut. Nio månaders uppsägning (vilket för övrigt är den rätta uppsägningstiden i ert fall där hyresförhållandet varat i mer än nio månader), innebär således att Ni senast nio månader innan avtalets utgång ska säga upp avtalet. Säger Ni upp det nu, innebär det att avtalet inte upphör att gälla förrän hyrestiden utgått. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000