FrågaKÖPRÄTTKöplagen22/08/2012

Hävning av köp m.m

Jag sålde för tre veckor sedan ett linne på tradera. Plagget var oanvänt och i nyskick, vilket jag skrev ut i annonsen. Köparen påstår nu att plagget är smutsigt och trasigt och vill ha tillbaka sina pengar, men kräver även att jag står för returportot. Jag har vittnen som kan intyga vilket skick plagget var i då jag skickade det. Summan det rör sig om är 30 kr för plagget samt 36 kr i frakt (exkl returporto). Måste jag betala tillbaka? Skulle tingsrätten ta upp ett fall när det rör sig om en så pass liten summa?

Lawline svarar

Hejsan! Tack för din fråga. +*Plagget*+ Eftersom affären handlar om två privatpersoner och plagget är lös egendom är köplagen (KöpL) tillämplig i denna situation ( se https://lagen.nu/1990:931). Det köparen vill är att häva köpet enligt 39 § KöpL. För att detta överhuvudtaget ska kunna göras måste det finnas ett fel i plagget enligt 17-19 §§ KöpL. Ett fel föreligger i princip om plagget avviker från vad Ni kom överens om vid köpet. Felet ska även ha funnits vid köpet och inte uppkommit i efterhand. Det är köparen som måste visa att felet fanns vid köpet. Om nu det visar sig vara ett fel i plagget är hävning inte det första som kommer på tal. Reklamation av felet måste för det första ske inom ca 2 mån efter köpet enligt 32 § KöpL. Sedan är avhjälpande av felet och omleverans i första hand aktuellt enligt 34 § KöpL. Om detta inte är möjligt så blir prisavdrag och hävning aktuellt enligt 37 § KöpL. Dessutom får hävning bara ske om felet är särskilt viktigt för köparen och om Ni har eller borde ha insett att det var särksilt viktigt för köparen, enligt 39 § KöpL. +*Tvisten*+ Frågan om Ni måste betala tillbaka eller inte avgörs av plaggets skick vid köpet. Ni måste vara beredd att visa att plagget var i det avtalade skicket vid köpet men köparen har bevisbördan för felet. Vidare har tingsrätten inga krav på summor för att ta upp ett fall. Däremot kan en eventuell rättegång bli föremål för förenklat tvistemål enligt 1 kap. 3 d § Rättegångsbalken ( se https://lagen.nu/1942:740#K1P3d). Detta betyder att rättegångskostnaderna blir mindre och att rättegången genomförs i ett enklare förfarande jämfört med ordinarie tvistemål. Lycka till! Mvh Lawline
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo