FrågaAVTALSRÄTTSamägandeavtal22/08/2012

Hur står sig avtal om samäganderätt mot samäganderättslagen?

Samäganderättsavtal finns för fastighet ägd av släktingar som ej är överens. Om jag ensam hos ringsrätten begär att fastigheten skall säljas blir det då på öppna marknaden eller måste den erbjudas övriga delägare till taxeringsvärdet enl vårt avtal?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Av 6 § i lagen om samäganderätt framgår att lagen endast är dispositiv i förhållande till ett avtal mellan delägarna (sehttps://lagen.nu/1904:48_s.1#P6S1). Detta innebär att avtalet gäller framför lagen om samäganderätt. Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare