FrågaOFFENTLIG RÄTTJustitieombudsmannen (JO)21/08/2012

Anmäla myndighet (JO)

Kan man polisanmäla en myndighet för brott mot svensk lagstiftning? Har inte funnit stöd för att de är exkluderade ur Brottsbalken.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du vill anmäla en myndighet råder jag dig att vända dig till justitieombudsmännen (JO) och göra en s.k. *JO-anmälan*. JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän fullgör sina skyldigheter. En JO-anmälan kan göras av vem som helst och den kan riktas mot såväl statliga och kommunala myndigheter som enskilda tjänstemän. På JO:s hemsida finns en blankett som omfattar allt det som en JO-anmälan bör innehålla. Denna blankett kan laddas ned här; http://www.jo.se/JOAnmalan.pdf?Language=sv Kort kan sägas att en JO-anmälan bl.a. bör innehålla vem klagomålet riktar sig mot, en beskrivning av ärendet, på vilket sätt myndigheten/tjänstemannen agerat felaktigt, när händelsen inträffade samt en motivering till att du anser att myndigheten/tjänstemannen agerat felaktigt. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare