Anmäla myndighet (JO)

FRÅGA
Kan man polisanmäla en myndighet för brott mot svensk lagstiftning? Har inte funnit stöd för att de är exkluderade ur Brottsbalken.
SVAR
Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du vill anmäla en myndighet råder jag dig att vända dig till justitieombudsmännen (JO) och göra en s.k. *JO-anmälan*. JO:s uppgift är att övervaka att myndigheter och tjänstemän fullgör sina skyldigheter.En JO-anmälan kan göras av vem som helst och den kan riktas mot såväl statliga och kommunala myndigheter som enskilda tjänstemän. På JO:s hemsida finns en blankett som omfattar allt det som en JO-anmälan bör innehålla. Denna blankett kan laddas ned här; http://www.jo.se/JOAnmalan.pdf?Language=svKort kan sägas att en JO-anmälan bl.a. bör innehålla vem klagomålet riktar sig mot, en beskrivning av ärendet, på vilket sätt myndigheten/tjänstemannen agerat felaktigt, när händelsen inträffade samt en motivering till att du anser att myndigheten/tjänstemannen agerat felaktigt.Med vänlig hälsning
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Justitieombudsmannen (JO) (43)
2021-06-09 Missnöjd med Polisens agerande
2021-04-30 Har man som misstänkt en skyldighet att svara på frågor under ett polisförhör?
2021-02-22 Vem utövar tillsyn över JO?
2021-01-31 Anmälan till JO.

Alla besvarade frågor (95665)