FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 20/08/2012

Tolkning av uppdragsavtal

jag har arbetat för en uppdragsgivare under ca 4 år. Jag fick ett mail den 6 augusti där han ville avsluta vårt samarbete. Under dessa fyra år som jag arbetat har jag fått mina uppdrag av honom genom att han givit mig datum och plats där vi ska arbeta. Den 23e juni fick jag nya uppdrag på detta vis, dessa sträcker sig tom 1 oktober. Vi har haft mailutväxling sedan hans mail den 6 augusti där jag tycker att jag har avtal för arbeten tom 1okt. Jag har planerat min tid och dessutom tackat nej till andra arbeten pga av dessa datum. Han skriver å andra sidan att vi inte har något avtal, att jag inte fått några ytterligare uppdrag av honom tom 1 okt, eftersom han bara visat mig datum och plats under perioden. Vem har rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Jag tolkar din fråga som att det rör sig om ett uppdragsavtal och inte ett vanligt anställningsavtal. Är det fråga om ett uppdragsavtal är det i första hand uppdragsavtalet er emellan som bör konsulteras för att reda ut ev. oklarheter. Kan inte uppdragsavtalet ge något svar, eller är avtalet enbart muntligt får istället andra faktorer vägas in. Exempel på faktorer som kan ha betydelse är t.ex: * Hur brukar liknande avtal i branschen slutas? Är det vanligt att göra så som du beskrivit talar det för att avtalet sträcker sig så långt som du fått uppgifter om datum och plats. *Har uppdragsgivaren flera uppdragstagare och hur träffar han i så fall nya uppdragsavtal med dem? Om uppdragsgivaren använder sig av flera uppdragstagare och begagnar sig av samma metod för att avtala om nya uppdrag talar det för din syn på ert avtal. *Att du och uppdragsgivaren hela tiden avtalat om nya uppdrag på det sätt du nämner talar också för att ni har ett avtal som innebär att du har rätt till de uppdrag du blivit tilldelad. Som du förstår är det inte möjligt att säga vem som har "rätt" av er båda, utan i slutändan kommer det hela att bero på faktorer liknande de jag nämnt ovan och vem som kan lägga fram bäst bevisning till stöd för sin ståndpunkt. Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000