FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt12/11/2006

Vem svarar för skada på lägenhet uthyrd i andra hand?

Hej! Jag hyrde ut min bostadsrätt i andra hand förra året då jag jobbade utomlands. Pga vattenskadan som min andrahandsgäst orsakade måste hela mitt badrum rivas ut, samt hela trägolvet i hallen. Föreningens försäkring täcker inte skadan och tydligen inte min heller enligt mitt försäkringsbolag. Hur skall jag lösa situationen? Kan jag rikta ett skadeståndskrav mot andrahandsgästen, eller hur bör jag gå till väga?

Lawline svarar

Hej! När du hyr ut din bostadsrätt i andra hand är du i lagens mening en hyresvärd. Du bär alltså samma skyldigheter och har samma rättigheter som ”vanliga” hyresvärdar. Förhållandet mellan dig och din hyresgäst regleras i Jordabalkens tolfte kapitel (http://www.lagen.nu/1970:994#K12). Detta kapitel kallas ofta för enkelhetens skull ”Hyreslagen”. En hyresgäst är skyldig att ersätta skada som uppkommit genom dennas vållande, vårdslöshet eller försummelse (§12). Din rätt till skadestånd beror alltså på hur ”klantig” din hyresgäst har varit. Om skadan uppstått genom vanligt brukande av lägenheten blir du själv tvungen att stå för reparationskostnaderna. Om du däremot kan visa att skadan uppkommit på grund av vårdslöshet har du alltså god juridisk grund för att rikta ett skadeståndskrav mot hyresgästen. Praxis från högsta domstolen har utvisat att i situationer som dessa så har hyresvärden bevisbördan. Detta innebär att du måste kunna bevisa att skadan uppkommit under den tid som lägenheten varit uthyrd och att hyresgästen har varit oaktsam. Oaktsamhetsbedömningar är vanskliga. För att reda ut om oaktsamhet förelegat måste man göra en helhetsbedömning av situationen. Var händelserna som ledde fram till vattenskadan svårhanterliga? Vilket skick var badrummet i, hade hyresgästen anledning att anta att han borde ha behandlat det försiktigt? Eller var det kanske helt nytt, varför hyresgästen kunde anta att inga fel kunde uppstå? Många olika faktorer avgör om oaktsamhet förelegat. Det är svårt att ge råd om hur du exakt skall gå tillväga. Med den knapphändiga information du ger i din fråga verkar det som om du rent juridiskt har rätt till skadestånd. Ibland brukar man säga att det är skillnad på att Ha rätt och att Få rätt. Med detta menas att det ofta är en lång väg från att rent lagmässigt ha rätt till exempelvis ett skadestånd till att faktiskt få pengarna insatta på kontot. Det är alltid osäkert att processa i domstol. Jag rekommenderar inte en juridiskt obevandrad privatperson att utan ombud processa i domstol. Om du förlorar processen kan du bli ersättningsskyldig för din motparts rättegångskostnader, vilka ofta uppgår till betydande summor. I första hand råder jag dig att prata med din före detta hyresgäst. Om han inte vill ersätta dina kostnader, kanske du kan råda honom att själv försöka utreda juridiken som omger situationen. Om han rådfrågar en jurist och denne lämnar ett liknande svar som mitt, kanske han ”mjuknar”. I andra hand bör du uppsöka en yrkesverksam jurist och förklara ditt problem. Denna kommer ha mycket större möjligheter än jag att överblicka situationen då du på ett bättre sätt kan förklara alla omständigheter. Med vänlig hälsning
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000