Skatt vid försäljning av del i sommarhus

FRÅGA
Jag och min syster fick en sommarstuga som gåva av våra föräldrar. De köpte stugan på 60-talet för 30 000 kr. Stugan är värderad till 1,2 miljoner och jag ska nu sälja min andel till min syster för 600 000 kr. Stugan och tomten är helt omgjord under årens lopp men inga kvitton finns. Får jag räkna in några förbättringskostnader eller räknas reavinstskatten på 600 000 -15 000 för min del?
SVAR
Hej,
Dina föräldrars anskaffningsutgift är som du skriver 30 000. Den summa du ska betala skatt (22%) på blir följdaktligen 600 000 - 15 000 (halva anskaffningskostnaden för dina föräldrar i och med att du endast äger hälften av fastigheten), d.v.s. 585 000.

Vad gäller frågan om du kan dra av för förbättringskostnader så är huvudregeln att den skattskyldige måste kunna styrka dessa med t.ex. kvitto.

I några domar från 2002 slog dock Regeringsrätten fast att det även går att göra en skönsmässig bedömning av hur stora förbättringskostnaderna varit för den skattskyldige. För att detta ska vara möjligt uttalade domstolen att det måste finnas tillräckligt underlag som visar hur omfattande förbättringarna varit. Sådant underlag bestod i det aktuella fallet av allmän statistik från Statistiska centralbyrån rörande nybyggnadskostnader under aktuella år, även fördelade på enskilda produktionsfaktorer, uppgifter från den särskilda fastighetsdeklarationen och uppgifter från leverantörer av byggnadsmaterial m.m.

Slutligen kan det vara värt att påpeka att en sådan skönsmässig uppskattning som Regeringsrätten gjorde i 2002 års fall endast ska tillämpas undantagsvis och att huvudregeln alltså fortfarande är att det är upp till den skattskyldige att visa vilka kostnader han/hon haft. Det är med andra ord bäst om du kan visa vilka kostnader du haft med kvitton/verifikationer.

Slutligen bör också påpekas att du som ägare av 50 % av fastigheten inte får räkna av med än hälften av förbättringskostnaderna från skatten.

Lycka till!

Vänligen,
Erik Lindgren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97706)