Turordning vid uppsägning i företag med färre än 10 anställda

FRÅGA
Ett företag har fyra tillsvidare-anställda personer, som vi kan kalla för A, B, C och D. Man tar in en femte person E på en tillsvidare-anställning. Man behåller denna personalstyrka (A,B,C,D,E) i tre veckor. Efter dessa tre veckor så väljer man att säga upp person D, som har varit antsälld längre i företaget än vad person E har varit. Företaget säger att de gör undantag från LAS, eftersom att de har färre än 10 anställda. Jag känner mig ganska säker på att detta borde vara tillåtet, men vill ändå kolla detta med er. Tacksam för svar!
SVAR
Hej!
Tack för din fråga.

Det stämmer att ett företag med högst 10 anställda enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 22 § har rätt att undanta högst 2 arbetstagare från de turordningsregler som återfinns i LAS. De undantagna arbetstagarna har företräde till fortsatt anställning. I ditt exempel ovan innebär LAS 22 § att person E samt ytterligare en anställd skulle kunna undantas från turordningsreglerna. Arbetsgivaren måste alltså i exemplet beakta turordningsreglerna för minst 3 av de anställda.
Dessutom är det viktigt att påpeka att LAS 22 § även stadgar att arbetsgivaren enbart får undanta arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Undantagen får alltså inte ske godtyckligt. Undantag med andra syften än att behålla betydelsefulla personer i verksamheten innebär att arbetsgivaren bryter mot LAS, vilket kan leda till att arbetsgivaren blir skadeståndsskyldig enligt LAS 38 §.

Jag vill även understryka att oaktat turordningsreglerna ska en uppsägning vara sakligt grundad, vilket framgår av LAS 7 § 1 st. Saklig grund för uppsägning är antingen arbetsbrist eller omständigheter som hänför sig till arbetstagaren personligen (personliga skäl).

LAS hittar du här: här

Vänligen
Amanda Harrysson
Amanda Harrysson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll