Arbetsvägran under uppsägning

FRÅGA
Hej, Har en anställd som har sagt upp sig själv. Nu hotar han med arbetsvägran alt. sitta på kontoret och inte göra något under hans 3 månaders uppsägningstid om han inte får gå hemma. (med fullt betalt) Vad har vi för rättigheter att göra t.ex. avdrag på lön om han arbetsvägrar under anställning?
SVAR
Hejsan!Anställningen består under uppsägningstiden. Detta innebär att arbetstagaren har rätt till lön och andra förmåner även under uppsägningstiden. Dock är detta under förutsättning att arbetstagaren står till ditt förfogande och utför arbete.Eftersom arbetstagaren vid en arbetsvägran inte fullgör sin huvudsakliga avtalsprestation, nämligen att arbeta, föreligger ingen skyldighet för arbetsgivaren att betala ut lön och andra anställningsförmåner för den tid arbetstagaren ej står till arbetsgivarens förfogande enligt allmänna avtals- och arbetsrättsliga principer./MVH
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?