Klyvning av fastighet

2006-11-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag och min broder har fått 1/2 fastigheten var i gåva av våra föräldrar under 2003. Jag undrar om min broder kan stycka av sin halva del av tomten och sälja den utan att jag vill gå med på detta. Kan jag förhindra det på något sätt
SVAR
Hej

Din bror har möjlighet att ansöka om utbrytning genom lantmäteriåtgärder. Eftersom ni innehar fastigheten med samäganderätt är det klyvning som blir aktuellt och detta regleras i 11 kap. fastighetsbildningslagen (se här ).

Villkoret för klyvning är att flera personer gemensamt äger en fastighet med bestämda delar och det är just det som ni gör. Det är ett vanligt fall att klyvning aktualiseras just när det är två syskon som äger en fastighet som överlåtits från föräldrar.

För att man ska få till en klyvning räcker det med att en delägare begär det. Delägarna behöver alltså inte vara överens. Din bror kan således begära detta mot din vilja. Ni har rätt att få en egen klyvningslott och denna ska ha ett värde som motsvarar era respektive andelar i fastigheten.

Det måste vara möjligt att lägga ut klyvningslotter i enlighet med era andelar och yrkanden. Ni äger ju hälften var så det kan troligen inte vara så svårt att uppfylla, men det krävs även att resultatet av klyvningen uppfyller de lämplighetsvillkor som anges i 3 kap. FBL. Där ges det uttryck för krav på en ändamålsenlig markanvändning och fastighetsreglering. Om en klyvning av fastigheten inte skulle uppfylla dessa krav får fastighetsbildningsåtgärden inte utföras.

Vänligen,

Anna Bergman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1639)
2018-04-18 Hur man kan påverka styrelsebeslut i samfällighetsförening.
2018-04-15 Skyldighet att betala för samägarens åtgärd på stuga.
2018-04-11 Gåva av fastighet och föreskrift om enskild egendom
2018-04-09 Rätt att sälja fastighet som man vunnit bättre rätt till via domstol

Alla besvarade frågor (53110)