Skadeståndsfråga inom sjukvården

FRÅGA
Hej, Jag opererade foten den 7 Maj detta år och har efter operationen känt mer besvär än innan operationen. Jag har bokat tid hos ortopeden för att kräva att de röntgar min fot så att man kan se klart och tydligt hur det ser ut där inne just nu. Om det visar sig att de har förvärrat skadan finns det möjlighet att ansöka om skadestånd för detta? Hur stor är chansen att ett sånt här fall går vidare?
SVAR
Rätten till skadestånd på grund av skada som uppstår i samband med sjukvård regleras av Patientskadelagen här. Först måste det fastställas om Patientskadelagen är tillämplig, vilket görs enligt första kapitlet i nämnda lag. Bland annat måste det vara sådan personal som omfattas av Patientsäkerhetslagen och det ställs vissa krav på vilka vårdgivare som kan bli skyldiga att utge skadestånd.

I Patientskadelagens § 6 anges grunderna för i vilka fall skadeståndsersättning kan utgå, i paragrafen finns sex punkter varav punkten 1 verkar vara den som (om det nu faller sig så att din fot har blivit sämre) stämmer in bäst. I punkten stadgas att du måste ha fått en personskada som kunnat undvikas om en annan typ av behandling hade valts eller om en medicinsk bedömning i efterhand visar att ett annat tillgängligt förfarande hade tillgodosett ditt vårdbehov på ett mindre riskfyllt sätt.

Eftersom min ortopediska kunskap är mycket begränsad är det inte möjligt för mig att svara på om hur ett eventuellt utfall skulle bli men om det visar sig att operationen har förvärrat din skada, kan denna guide hjälpa dig att gå vidare med frågan. http://www.vardguiden.se/Sa-funkar-det/Lagar--rattigheter/Lagar-i-halso--och-sjukvard/Patientsakerhetslagen/

Vänligen,
Jonathan Boman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hur kräver man skadestånd? (223)
2022-01-26 Vad gör man om ens hund blivit biten av en annan hund?
2021-09-26 Hur kräver man ersättning för en misslyckad plastikoperation?
2021-09-17 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?
2021-09-10 Hur får man skadeståndsersättning som målsägande?

Alla besvarade frågor (98676)