FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 30/07/2012

Definition av "företagets anläggningar"

Hej! Jag har en fråga angående vårt företags policy. Enligt den får vi inte ha hundar på företagets anläggningar. Så långt allt okej. Men. Vad är en anläggning och hur eller vad, räknas in i den? Om företaget har en anläggning på en ort, och ett kontor (alltså en lokal som hyrs av utomstående fastighetsägare) på en annan ort - räknas det hyrda kontoret fortfarande som en del av anläggningen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Ett företags policy utgörs i regel av regler upprättade av ledningen eller personer utsedda av ledningen. Ett företags policy utgör vidare regler som är avsedda att tillämpas på personer vilka är anställda på företaget. Vad som avses med ”företagets anläggningar” torde därmed ytterst kunna besvaras av företagets ledning eller de personer som har upprättat policyn. Jag tycker mig kunna utläsa av din fråga att du är intresserad av att ha möjlighet att ta med dig hunden på jobbet. Nu saknas dock information om vilket företag det är fråga om men det kan nog tänkas finnas flera anledningar till att det är förbjudet med hundar på ”anläggningarna”. Företagets kunder kan möjligen kan bli rädda eller så eftersträvas en allergifri miljö. Det kan vidare vara av hygieniska skäl etc. Mitt råd till dig är att du kontaktar någon ansvarig på företaget som kan tänkas ha svar på dina frågor, bl. a. om vad ”företagets anläggningar” innefattar. Det kan vara ett smart drag att utvärdera olika argument som kan anföras tills stöd för varför det kan anses rimligt att man ska kunna ta med sig en hund till just de ställen inom företaget som du är intresserad av. Med vänliga hälsningar
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000