Muntligt hyresavtal

2012-07-27 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej! Min man har förhandlat med en hyresvärd om att hyra en lokal för att öppna en vårdcentral. Lokalen är under förhandlingstiden som ett "skal" och kommer att behöva byggas om och inredas för blivande hyresgäst, oavsett verksamhet. Ett flertal möten har hållits, man har gått igenom kravspecifikationen från landstinget som gäller för hygien mm för vårdverksamhet, huruvida det går att dra in nya avlopp mm, vilket skulle gå att lösa, och man har diskuterat hur mycket hyran kommer att ligga på. Allt har vid dessa möten varit positivt och sagts gå att ordna och att det kommer att hinna bli klart till planerat öppningsdatum. Min man har också fått muntlig försäkran om att han är den som man förhandlar med, att han har "första tjing" s a s. Senaste mötet avslutades med att allt såg bra ut och att bara avtalet ska formuleras i skrift och offerten skrivas på. Min man har sedan också fått okej med lån från banken och med bakgrund av att allt verkade klart har en av hans medarbetare sagt upp sig från sitt nuvarande jobb innan semestern, för att hon skulle följa med till den nya vårdcentralen. Nu ringer kontaktpersonen på hyresbolaget och meddelar att man valt att hyra ut till en annan hyresgäst istället. Får de göra så? Räknas inte detta som ett muntligt avtal så gott som något? Det finns flera vittnen som varit med på mötena och som också menar att det upplevdes som självklart att allt var klart för påskrift. Vad kan vi göra? Tack på förhand.
SVAR
Hej!

Avtalslagens bestämmelser aktualiseras här. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga. Problemet med muntliga avtal är dock att oklarheter kan uppkomma vid bevisningen. Hur kan man bevisa vad som sagts vid förhandlingarna, exempelvis?

Därför är det väldigt viktigt att alltid dokumentera allt. Formulera avtalet i skrift. Nu har ni inte gjort det, vilket kan leda till komplikationer för er del.

I Jordabalkens 12:e kapitel finns hyreslagen. Av andra paragrafen framgår det att avtalet ska upprättas skriftligen, om part begär det. Det framgår inte av uppgifterna att ni begärt det. Dock verkar det som att ett giltigt avtal redan ingåtts er emellan, och att hyresvärden ger lokalen till någon annan utgör då ett avtalsbrott. Problemet är dock hur ni ska bevisa detta.

Det ni kan göra är att skriva ut alla mailkonversationer, om ni haft sådana och samla era vittnen för att bevisa att ni haft ett bindande avtal er emellan.

Lycka till!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98676)