Försäkringsersättnings påverkan på kapitalvinstbeskattning av fastighet

FRÅGA
Vi köpte ett gammalt hus billigt, renoverade det och efter 12 år brann huset ner. Nu har vi byggt ett toppmodernt hus som finansierats av försäkringsbolaget till 90%. Hur beskattas ev vinst när vi säljer huset?
SVAR
Hej och tack för din fråga!

Den eventuella kapitalvinst som ni gör när ni säljer ert hus räknas ut genom att ni minskar ersättningen ni får vid avyttringen med ert omkostnadsbelopp. Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgiften för huset som de förbättringsutgifter som ni har lagt ner på huset. Om ni har fått skattefri försäkringsersättning för förbättringsarbeten eller därmed likställda reparations- och underhållsarbeten, ska dessa utgifer räknas med i omkostnadsbeloppet bara till den del de inte täcks av ersättningen. Om ersättningen har överstigit utgifterna, ska anskaffningsutgiften minskas med det överskjutande beloppet. (Se 45 kap. 26 § inkomstskattelagen (här)

Vänliga hälsningar,
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Försäljning av fastighet (252)
2021-11-28 Gåva av fastighet och skatt på värdeökningen
2021-10-31 Måste man betala skatt i Sverige om man säljer en fastighet utomlands? ?
2021-10-21 Hur betalas vinstskatt vid försäljning av bostad?
2021-09-23 Hur beräknas skatten på kapitalvinsten av en husförsäljning?

Alla besvarade frågor (97707)