FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt24/07/2012

Lokalhyra

En hyresvärd har sagt upp en lokalhyresgäst för villkorsändring till hyrestidens slut. Villkorsändringen är att de ursprungliga tre-årsavtalen med nio månaders uppsägningstid ska ersättas av tre-månaders avtal med tre månaders uppsägning. Är detta verkligen giltigt?

Lawline svarar

Hejsan! Till att börja med är det korrekt att ett hyresavtal då det rör sig om lokalhyra måste sägas upp när en ändring av hyresvillkoren ska genomföras. Vad gäller rätten till en viss uppsägningstid baseras denna på hyresförhållandets längd. Jag antar att hyresförhållandet som det rör sig om i detta fall är över tre år långt, grundat på det tidigare avtalet. Hyresförhållandet är den sammanlagda tid som lägenheten har upplåtits till hyresgästen. Ett hyresförhållande kan alltså inte delas upp i mindre delar genom förnyade avtal för att undkomma denna uppsägningstid. Enligt 12 kap 3 § jordabalken ska ett hyresförhållande som varat i mer än 9 månader i följd alltid sägas upp. Vad gäller uppsägningstidens längd ska den, då hyresförhållandet mellan er varat i mer än nio månader, vara nio månader, 4 § st 2 p 5. Om det rör sig om en och samma lokalhyresgäst ska denne alltså ha rätt till nio månaders uppsägningstid. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”