Olovlig uppsägning

Jag började min anställning som assistent i maj på en stor och välkänt mäklarfirma. Jag var på min chef ett antal gånger om att jag ville ha ett anställningsavtal, men trots det så fick jag aldrig ett. I Juni fick jag inte min lön utbetald och jag har fortfarande inte fått den fast jag upprepade gånger varit på honom. Han har nystartsbidrag för mig från AF och han säger att företaget inte har den ekonomin att ligga ute med så mycket pengar. När jag kom tillbaka från min semester så hade han riggat upp en övervakningskamera bakom mig och den var riktad mot min arbetsplats. Sjukskrev mig pga den händelse eftersom jag kände mig fruktansvärt kränkt och har inte mått bra sen dess. I fredags får jag hem ett vanligt brev på posten där det står att jag är uppsagd. Jag vill veta hur jag ska gå tillväga med detta ärende. Jag är med i facket men har ingen rätt till rättslig hjälp. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Vad tråkigt att du har haft sådana problem med din arbetsgivare! För det första har du en tillsvidareanställning om inte något annat har avtalats, se Lagen om anställningsskydd (LAS) 4 §. Arbetsgivaren är enligt 6 c § skyldig att inom en månad från att du började arbeta lämna ut skriftlig information med alla viktiga villkor gällande anställningen. Givetvis har du även rätt att få ut den lön som ni har avtalat om. Din chef kan inte komma med undanflykter om att företaget har dålig ekonomi. Du och din arbetsgivare har ett avtal och om du uppfyller din del genom att arbeta är arbetsgivaren skyldig att uppfylla sin del genom att betala ut din lön. Kameraövervakning kan enligt Datainspektionen (myndigheten som har ansvar för dessa frågor) regleras av två lagar. Antingen Lag om allmän kameraövervakning (LAK) eller Personuppgiftslagen (PuL). Om allmänheten filmas gäller LAK och om övervakningen sker på en plats där allmänheten inte har tillträde gäller istället PuL. Kameraövervakning anses vara ett intrång i den enskildes personliga integritet. Övervakning som är otillbörlig anses vara kränkande och är inte tillåten. Kameraövervakning bör endast företas efter en avvägd bedömning av möjligheter och syften och det förutsätts att den som filmas görs medveten om detta. Att tillämpa kameraövervakning för att kontrollera hur en anställd sköter sitt arbete är inte tillåtet. Mer information om kameraövervakning finner du på Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se. För att kunna säga upp någon med en tillsvidareanställning krävs att man har sakliga skäl, se LAS 7 §. Jag vet inte vad din arbetsgivare har angett för skäl för uppsägningen men det är detta som måste bestridas. Din arbetsgivare är vidare skyldig att ange skälen för uppsägningen, se 8 §. I annat fall är det fråga om en olovlig uppsägning. Att en anställd är sjukskriven är definitivt inte sakliga skäl för uppsägning. Mitt råd till dig är att du vänder dig till facket. Som medlem där har du rätt att få deras hjälp när du blir felaktigt behandlad av din arbetsgivare. Facket kommer driva din fråga vidare så att du kan få skadestånd för det olagliga beteende du har utsatts för. Många arbetsgivare går med på att betala ut en större ersättning mot att slippa riskera att oegentligheter offentliggörs. Lycka till med ditt ärende! Mvh Isabel
Isabel RingsbyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo