FrågaKÖPRÄTTKöplagen23/07/2012

Hävning av köp p.g.a. halt häst?

Vad har jag för rätt att häva ett hästköp om hästen jag köpte visar hälta på tre ben efter en månad. Vid köpet gjordes en besiktning som var u.a. Innan köpet hade jag möjlighet att provrida hästen under ca. en månads tid. Hästen är köpt för att fungera som tävlingshäst i hoppning, är endast fem år gammal och enl. säljaren fullt frisk.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Då både du och säljaren är privatpersoner är det köplagen (KöpL) som är tillämplig lag. Enligt 18 § i KöpL föreligger fel i varan (dvs hästen) om den inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat vid marknadsföringen eller innan köpet, om det kan antas haft påverkan på köpet. Enligt 17 § samma lag ska varan (hästen) dessutom vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket den var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Köparen har också enligt 20 § KöpL en undersökningsplikt och kan inte åberopa fel som han borde ha upptäckt vid undersökning av varan. Undersökningsplikten torde vara uppfylld i det här fallet i och med att besiktning av hästen företagits, samt att, om jag förstår dig rätt, provridning skett. Om man kan klarlägga att fel i varan föreligger (hälta), kan du ha rätt till hävning enligt 39 § i KöpL. För att hävning skall kunna ske ska felet vara av *väsentlig* betydelse för köparen och säljaren ska ha insett eller borde ha insett detta. Vad som är väsentlig betydelse avgörs av omständigheterna i det specifika fallet. Om säljaren varit medveten om att hästen skulle användas som tävlingshäst och samtidigt känt till att den inte var lämpad för detta ändamål är detta troligen att anse som av väsentlig betydelse för köparen. I slutändan hela handlar det hela om det går att med bevisning styrka att fel i varan (hästen) förelåg vid köpet. Jag hoppas att mitt svar har hjälpt dig något! Vänligen,
Erik LindgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo