FrågaKÖPRÄTTKöplagen17/07/2012

Reklamationsrätt vid köp mellan företag

Hur hanterar jag reklamationsrätt mellan två företag?? Mitt företag köpte en begagnad dator från ett annat företag och det fanns en sk funktionsgaranti där, dvs att jag som köpare måste kolla om datorn fungerar senast 5 arbetsdagar efter jag mottagit den. I garantivillkoren står också att den säljs i befintligt skick och företagat ansvarar för att datorn fungerade vid leverans. Nu sex veckor senare har datorn börjat krångla med att den släcker ner med jämna mellanrum. Jag ringer företagets support och de säger att det troligen är moderkortet som är sönder, men att funktionsgarantin inte längre gäller och att vi därför får lösa det på egen hand. Är det så att jag som företag inte har någon reklamationsrätt när en vara går isönder så snart efter köp??

Lawline svarar

Hej! Vid köp mellan två företag gäller köplagen (1990:931) (KöpL). KöpL är inte en tvingande lag, vilket betyder att det som vid köpet avtalats mellan köparen och säljaren gäller före lagen (3 § KöpL). Vid köpet av datorn fick du en funktionsgaranti. Denna garanti ska då innebära att om datorn slutar fungera som den ska under den angivna garantitiden, så är det säljaren som ansvarar för felet (21 § 2 st. KöpL). Även om säljaren inte har gett någon garanti till köparen, kan säljaren ändå hållas ansvarig ifall varan som sålts är felaktig. En vara anses felaktig om den bl.a. avviker från vad som avtalats (17 § 1 st. KöpL) eller avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (17 § 3 st. KöpL). Även om varan säljs i befintligt skick kan den anses felaktig om den är i ”väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta” (19 § 1 st. 3 p. KöpL). När varan försämras i sig själv under dess normala hållbarhetstid anses den ofta som felaktig. Säljaren ansvarar för fel som funnits vid den tidpunkt då risken för varan övergår på köparen (vanligtvis den tidpunkt då varan lämnas till köparen), även om felet visar sig senare (21 § 1 st. KöpL). Detta innebär alltså att det uppkomna felet inte får bero på köparens vanvård, onormalt brukande eller en olyckshändelse efter det att köparen tagit hand om varan. För att köparen ska kunna göra fel i varan gällande krävs att köparen lämnar meddelande om felet (reklamerar) till säljaren inom skälig tid från det att köparen har märkt felet, eller borde ha märkt felet (32 § 1 st. KöpL). Om du har rätt att åberopa fel i varan blir alltså beroende av vad du kan anses ha haft fog för att förutsätta om datorns hållbarhet vid köpet (se ovan vid stycket angående försäljning av varor i befintligt skick). Är varan felaktig är det viktigt att du reklamerar till säljaren i tid, för att du inte ska förlora rätten att göra felet gällande. Länk till KöpL: https://lagen.nu/1990:931 Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”