FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut17/07/2012

Ändring av servitut

Hej, Jag ahr en fråga om avtalsservitut. För en tid sedan köpte jag en fastighet. Fastigheten är belastad med ett servitut från en angränsande fastighet. I korthet innebär servitutet att den härskande fastigheten för all framtid får disponera en del av byggnaden på fastigheten (ca 4 * 6,5 m). Som kompensation för servitutet har ett engångsbelopp betalts om 10 000 sek (till den tidigare ägaren). Avtalsservitutet träffades någon gång på 50-talet. Förutom upplåtelsen av del av buggnaden föreskrivs i avtalservitutet att ägaren av den tjänande fastigheten ska underhålla byggnaden samt inte bebygga vissa delar av den. Min fråga är i vilken mån det är möjligt att få servitutet ändrat så att ytterligaer ersättning utgår till mig som ägare av den tjänande fastigheten?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Enligt jordabalken 7 kapitlet 6 § (JB https://lagen.nu/1970:994) är det möjligt att upprätta ett avtalsservitut utan begränsning i tiden. Ett sådant servitut kan vara svårt att göra om i efterhand. Om servitutet är registrerat i fastighetsregistret och/eller du blivit upplyst om dess existens vid köpet så får du helt enkelt finna dig i att servitutet fungerar såsom tidigare uppgjorts. En öppning jag kan se för din del är att förhandla med ägaren till den härskande fastigheten och försöka att träffa en ny uppgörelse. En annan möjlighet kan finnas i JB 14 kapitlet 1 §, där det i andra stycket anges att ett servitut inte får förenas med skyldighet för ägaren av den tjänande fastigheten att fullgöra s k positiva prestationer, med undantag för underhåll av väg, byggnad eller anläggning. Andra skyldigheter till positiva prestationer får servitutet inte innebära för ägaren av den tjänande fastigheten. Att ägaren till den tjänande fastigheten genom ett servitutsavtal tar på sig att röja den egna fastigheten från snö för att hålla utsikten öppen från en angränsande fastighet är ett exempel på vad som inte får ingå i ett servitutsavtal, jfr med rättsfallet NJA 2007 s 120. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till Lawline igen med en ny fråga. Med vänlig hälsning, Lovisa Falkman.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000