FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt13/11/2006

Kan jag kräva skadestånd?

Hej! Jag har blivit delgiven ett skuldkrav av kronofogdem. Som jag misstänkte visade det sig att det ansvariga företaget blandat ihop mig med en annan person. De jobbar på att försöka lösa missförståndet (de har erkänt misstaget på telefon).Det var mindre roligt att behöva ta emot och kvittera en delgivning hemma i min lägenhet.Nu undrar jag, då detta varit obekvämt för mig,om jag kan kräva skadestånd? Mitt namn och pnr står på kravet men företaget har blandat ihop mig med en av deras kunder tydligen. Det var allt kanske en dum fråga men jag har faktiskt ingen annan att vända mig till... Mvh Thomas

Lawline svarar

Hej Thomas, Enligt svensk lag måste man ha drabbats av en skada för att kunna kräva skadestånd i utomobligatoriska förhållanden, d.v.s. utanför kontraktsförhållanden. Enligt skadeståndslagen kan man få ersättningen för personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och ideell skada. Skadeståndslagen hittar du http://www.lagen.nu/1972:207. Ersättning för ideell skada regleras i 2:3 SkadestL (läs http://www.lagen.nu/1972:207#K2P3). Rätten till kränkningsersättning förutsätter brott och en allvarlig kränkning; är det inte fråga om en allvarlig kränkning anses inget lidande ha uppkommit. I ditt fall verkar företaget inte har orsakat dig någon person-, sak- eller förmögenhetsskada. Företaget verkar ha gjort ett misstag, vilket innebär att skadestånd för ideell skada inte kan bli aktuellt (kräver att en allvarlig kränkning skett genom brott). Med vänlig hälsning Lucas Geisler
Lucas GeislerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000