FULLMAKT - TELEFONAVTAL

Hej! Min fru blev uppringd av en telefonsäljare som uppgav att han skulle ändra om lite i vårt privata telefonabonnemang. Det lät som om han ringde från våran befintliga operatör. Under samtalet som föranledde det inspelade avtalet, hävdar min fru åtskilliga gånger att detta är ett privat abonnemang och att vi vill fortsätta och ha det så. De säger att det spelar ingen roll utan vi kan få det här abonnemanget tack vare att det finns en firma i huset. Först under det inspelade avtalet kommer det upp om firmatecknare (vilken är jag) och fullmakt (vilket hon inte har). Min fru råkar i det forcerade samtalet svara ja på att hon har fullmakt. I slutet av inspelningen nämns för första gången att det gäller ett företagsabonnemang och att företaget "är en oberoende svensk telefonioperatör utan kopplingar till andra operatörer". Min fru känner sig helt lurad av försäljaren, men samtalet som föranledde avtalet finns givetvis inte inspelat. Jag ringde omedelbart när jag fått veta detta och förklarade misstaget, utan framgång. Jag sade direkt upp "avtalet" och har nu fått en faktura på 6473,16 kr. Vad kan jag göra åt detta?

Lawline svarar

Hej, Problemet du beskriver är dessvärre inte helt ovanligt. Svaret är tyvärr att det inte finns speciellt mycket du kan göra åt saken. Då avtalet är tecknat av en enskild firma är skyddslagarna konsumentköplagen och distans- och hemförsäljningslagen inte tillämpliga. Det innebär bland annat att den fjorton dagars ångerrätt som finns för konsumenter vid telefonförsäljning inte kan utnyttjas av dig. Du behandlas alltså som näringsidkare vilket medför att betydligt hårdare regler gäller. Din firma kan slippa ansvar för betalningen av skulden enligt principen om falsus procurator som återfinns i avtalslagen § 25. Principen innebär att den som handlar utan fullmakt mot godtroende motpart blir skyldig att ersätta motparten för uppkommen skada till följd av att avtalet inte är giltigt. I och med att din fru under samtalet uppgivit att hon haft fullmakt så är motparten att anse som i god tro. I detta fall blir det din fru som blir ersättningsskyldig personligen, så det hjälper inte er speciellt mycket. Jag skulle tro att de ca 6 500 kronorna motsvarar summan av de fasta månadskostnader som ni skulle fått betala under avtalets bindningstid. Det är helt normalt att företag begär att få samtliga framtida fasta månadsavgifter betalda vid förtida uppsägningar av löpande avtal så beloppet i sig finns det inte mycket att säga om. Jag skulle råda er att ta kontakt med en jurist och låta denne titta på alla aspekter av det här fallet. Om ni vill gå vidare med ärendet bör ni också bestrida fakturan för att hindra eventuella utmätningar och betalningsanmärkningar. Jag beklagar det tråkiga svaret. Hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor. Vänligen,
Hampus SabelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning