FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende08/07/2012

Vad händer när betalning av arrendeavgift uteblir?

Vi har åker/ängsmark utarrenderad. Arrendeavtalet stipulerade: • Arrendeavgift 6500 kr exklusive moms • Arrendeavtalet skall indexuppräknas varje år och följer konsumentprisindex (KPI) exkl. moms. • Betalningen skall erläggas i förskott, den 1:e mars, Vilket även skall anses som huvudförfallodag. • Uppsägningtid ett år. Vår arrendator har inte betalat arrendet för detta året trots påstötning. Arrendatorn har för närvarande får betande på vår mark. Fråga: Kan arrendet anses förverkat och vi begära avisning? Vem har rätt till höskörden?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Jordbruksarrende regleras i Jordabalken (JB) som du hittar här: https://lagen.nu/1970:994. Enligt JB 8 kap 23 § är arrenderätten förverkad om arrendatorn dröjer med betalning av arrende mer än en månad efter förfallodagen. I sådana fall är jordägaren berättigad att säga upp avtalet. Det framgår av JB 8 kap 4 § att om avtalet uppsägs med anledning av att arrenderätten är förverkad, upphör avtalet att gälla den fardag som inträffar närmast efter uppsägningen om ej rätten finner det skäligt att ålägga arrendatorn att avflytta tidigare. Fardag är enligt JB 8 kap 3 st. den 14 mars. Detta innebär att avtalet slutar att gälla 14 mars nästa år, vilket i sin tur innebär att nyttjanderätten och därmed rätten till höskörden kvarstår till detta datum. Du kan dock framställa ett yrkande i domstol att rätten ska ålägga arrendatorn att avflytta tidigare. Detta gäller även som uppsägning när delgivning skett i behörig ordning. Detta framgår av JB 8 kap 8 §. Arrendatorn får dock ej skiljas från arrendestället, om arrendeavgiften betalas senast 12 vardagar efter uppsägningen. I avvaktan på detta, får beslut om vräkning inte meddelas förrän 14 vardagar efter uppsägningsbeslutet. Detta framgår av JB 8 kap 25 §. Enligt JB 8 kap 24 § får arrendator ej heller skiljas från arrendestället om betalning har erlagts innan du har gjort bruk av din rätt att säga upp avtalet. Vänligen Amanda Harrysson
Amanda HarryssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000