Innehåll i äktenskapsförord

Hej! När man skriver ett äktenskapsförord skall man bifoga en lista med nuvarande enskilda ägodelar. Skall man då inkludera även bankmedel som ändå står på enskilda konton?, och då även nuvarande saldon? Äktenskapsförordet blir offentlig handling, men gäller det även bilagan? Man vill ogärna skylta med pengar. (pastar in förordets text nedan som referens, om det nu har betydelse) "Vi avser att ingå äktenskap med varandra, och avtalar härmed ett äktenskapsförord med följande innehåll: All egendom som var och en av oss förvärvat före äktenskapet, eller därefter förvärvar, liksom all avkastning av denna egendom skall vara förvärvarens enskilda egendom, som den andre maken således inte skall ha giftorätt i. Dessutom skall all egendom som någon av oss får ärva, egendom som fås genom gåva och egendom som träder i annans egendoms ställe, samt avkastningen av denna egendom, vara mottagarens enskilda egendom. Förteckning över den egendom som var och en av oss nu äger bifogas (Bilaga 1)."

Lawline svarar

Hej, Vad jag vet finns det inget krav på att en lista över er enskilda egendom måste bifogas med äktenskapsförordet. Ni har i ert exempel redan angett vad som ska vara er enskilda egendom och det borde därför inte råda några oklarheter kring det. Det hade varit en annan sak om ni t ex. endast ville göra en bil till enskild egendom. I det fallet hade ni varit tvungna att precisera den egendomen i äktenskapsförordet. Allt ni skriver in i äktenskapsförordet blir offentligt och om ni anger vad ni äger för enskild egendom bör även det bli offentligt. Det finns inget krav på att ni skriver in värdet på egendomen som omfattas av äktenskapsförordet vilket innebär att även om ni skriver in att t ex. en bil ska vara enskild står det inte hur mycket bilen är värd. Samma sak skulle gälla om ett äktenskapsförord säger att ett lönekonto ska vara enskild egendom, det skulle inte behöva framgå hur mycket pengar det finns på kontot. Vänligen,
Frida KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning