Tilläggskonstnader vid omleverans

Jag beställde en lampa över internet. Betalning skedde omgående men leverans skedde efter ca. 4 veckor till en butik nära mig. Ingen information mottogs om fördröjning eller förväntad leveranstid. När varan kom fram var jag bortrest och kunde inte hämta ut den i tid, efter 2 veckor gick den i retur till säljaren. Säljaren har nu både min betalning och min vara, och hänvisar till sina villkor där de vid icke-uthämtad vara ger sig rätten att ta ut såväl fraktkostnad (450kr) som hanterings- (300kr) och administrationskostnader (1000kr). Totalt uppgår kostnaderna till 85% av varans slutpris. 1) Är varan att anses levererad till mig eller kan jag ångra köpet? 2) Har säljaren rätt att avtala om ersättning för sin hantering utöver returfrakt? 3) Är 85% av varans värde att anse som rimlig ersättning?

Lawline svarar

Vid köp över internet blir distans- och hemförsäljningslagen tillämplig under förutsättning att du är att anse som konsument och kommunikationen skett uteslutande på distans. Denna lag ger konsumenten en mycket förmånlig ställning och är tvingande till konsumentens förmån, alltså kan avtalsvillkor som är mindre förmånliga för dig än lagen inte åberopas av säljaren. Lagen ger dig en ångerrätt vilken måste utnyttjas senast 14 dagar efter att du tagit emot varan. Denna frist börjar löpa först när du faktiskt tar emot varan och i ditt fall kan du alltså fortfarande ångra köpet. Om du gör det måste näringsidkaren skicka tillbaka vad du betalat inom 30 dagar. Då ingen leveranstid avtalats gäller en maximal tid på 30 dagar för säljaren. Tar leveransen längre tid än så får konsumenten en rätt att häva köpet så länge det inte dröjsmålet beror på konsumenten. Någon rätt för säljaren att häva då köparen betalat finns inte. Lagen föreskriver dock en skyldighet för säljaren att fullgöra avtalet genom att leverera varan. Att lägga på extra kostnader för omleverans kan vara tillåtet enligt lagen, om dessa villkor varit tillgängliga för konsumenten redan innan avtalet ingicks, men 85 % får anses väl mycket. För att slippa betala det om du väljer att kräva fullgörelse krävs dock ett domstolsavgörande på att villkoret är oskäligt. Det enklaste och billigaste alternativet får alltså anses vara att meddela säljaren att du vill ångra köpet.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning