FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTKonkurs01/07/2012

Återvinning av gåva vid dödsbos konkurs

Min väns sambo har tagit sitt liv men straxt innan skrev han över sitt hus till min vän som en gåva. Han förklarade detta med att han ville att hon skulle slippa flytta då han hade mkt andra skulder. Huset är belånat (av honom). Hur blir det nu för henne? Kan hon ta över endast huslånen eller kommer hans andra skulder ändå att räknas in? Gåvan var genomförd innan hans död.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Till en början vill jag förtydliga att några andra skulder inte kan gå över till den efterlevande sambons. Man kan inte ärva skulder på det sättet, så där finns ingen risk. Dock är det så, att om dödsboet efter den avlidne inte kan betala de skulder som finns, kommer dödsboet gå i konkurs. Detta innebär att dödsboets konkursförvaltare kommer göra allt för att få in pengar till dödsboet. Om då egendom överlåtits som gåva kommer konkursförvaltaren försöka återvinna egendomen till dödsboet för att betala skulderna. Reglerna om detta förfarande finns i konkurslagens (KL) 4 kapitel. Vid gåva till sambo anses detta som gåva till en närstående, se 4 kap 3 § KL. Om gåvan skett inom ett år från det att konkursansökan framställts ska gåvan ovillkorligen återvinnas (ges tillbaka till dödsboet), 4:6 KL. Gåvan kan återvinnas även inom en treårsperiod om inte det visas att det fanns tillräckliga medel för att täcka skulderna även efter gåvotillfället. Jag vet inte exakt hur länge sedan den här gåvan fullbordades och inte heller hur stora de övriga skulderna är. Men då du skriver att det finns ytterligare skulder är risken stor att dödsboet går i konkurs och då kommer den här gåvan granskas av konkursförvaltaren. Tyvärr är det därför en relativt stor risk att fastigheten kommer återvinnas. I avvaktan på utredningen av dödsboet rekommenderar jag din vän att ta kontakt med banken där lånet är förlagt och försöka komma överens om hur avbetalningarna på lånet kan avvaktas. Det är inte bra för henne att börja betala av lånen om hon inte får behålla fastigheten. Jag hoppas situationen löser sig för din vän och att en återvinning inte blir aktuell, men som jag tidigare skrivit är det tyvärr en risk för detta i och med de övriga skulderna som finns. Lycka till! Länk till KL: https://lagen.nu/1987:672 Med vänlig hälsning,
Linn TorstenssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?