Utformning av fullmakt.

2012-06-29 i Formkrav
FRÅGA
Hej! Jag har en son som ska utomlands snart på semester och jag undrar hur jag kan ge han fullmakt och en blankett påskriven när han är ute på resan så han inte får problem med tulltjänster.
SVAR
Hej!

Jag förstår inte helt vad du menar med att din son skulle kunna få problem med tulltjänster. Jag tolkar det som att din fråga handlar om hur en fullmakt ska utformas för att vara giltig.

Bestämmelser som rör fullmakter finns i 2 kap. avtalslagen (AvtL). Genom att utfärda en fullmakt ger fullmaktsgivaren fullmaktshavaren behörighet att handla å dennes vägnar. Som huvudregel finns det inga formkrav rörande upprättande av fullmakt, men med tanke på bevissvårigheter vid muntlig fullmakt bör fullmakten i ett fall som detta vara skriftlig.

Det bör tydligt framgå vem som är fullmaktsgivare och fullmaktshavare, vad fullmakten omfattar och vilken giltighetstid fullmakten har. Hellre för mycket information än för lite.

Jag råder dig att prata med Tullverket innan sonens avfärd för mer information om det är någonting särskilt som bör nämnas i just er fullmakt för att den inte ska vålla några problem.


Med vänliga hälsningar,Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Formkrav (181)
2022-01-18 Vem får bevittna namnteckning vid passansökan?
2021-12-31 Är E-postsvar som samtycke bindande?
2021-11-04 Formkrav för framtidsfullmakt om bl.a. bevittnande eller fullmaktsgivarens underskrift
2021-09-25 Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?

Alla besvarade frågor (98541)