Bevisbördan vid fel i vara

Min son köpte en mobiltelefon hos ett större företag. Efter tre månader är det uppenbart att det är något fel på telefonen. Felet är av sådan art att det inte kan ha orsakats av min son. Företaget hävdar dock att det är min son som har varit vårdslös, och vill inte ge någon ersättning. Hur bör det här lösas?

Lawline svarar

Hej! Konsumentköplagens regler är tillämpliga. Du nämner att det blev fel på mobiltelefonen efter tre månader. Enligt 20 a § Konsumentköplagen anses ett fel som uppkommer inom sex månader från köpet ha förelegat vid avlämnandet (när mobiltelefonen kom i din sons besittning), om inte felet beror på konsumenten eller omständigheter hänförliga till denne. Enligt din fråga har inte din son orsakat skadan, vilket innebär att ett fel föreligger. Det innebär att din son har rätt att få felet avhjälpt - antingen genom att företaget ansvarar för reparationen av mobiltelefonen eller genom att erbjuda en ny likadan telefon. Hälsningar, Erik
Erik RosqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo