Vissa formkrav vid uppsägning av hyresavtal

Hej!Jag äger ett hus, som jag hyrde ut under tiden jag studerade. Nu när jag är klar med mina studier vill jag ha tillbaka huset för egenbruk ev. försäljning. Hyreskontraktet är på obestämt tid med uppsägning på 3 månader. Hyresgästen anser att jag måste skicka min uppsägningsbrev till hyresnämnden för prövning. Min hyresgäst vägra också att skriva på att dom har mottagit uppsägningsbrevet även om jag personligen överlämnat uppsägningsbrevet till dom. Hur kan jag bevisa att min hyresgäst ha tagit emot uppsägningsbrevet? Hur ska ett "korrekt" uppsägning brev eller uppsägning går till? Mvh: Van

Lawline svarar

Hej! Regler om uppsägning av hyresavtal finns i kapitel 12 jordabalken. Formkraven hittas i 12:8, där framgår av fjärde stycket att din uppsägning får sändas i rekommenderat brev. Uppsägningen anses då ha skett när den avlämnats för postbefordran. Om hyresgästen inte vill godta uppsägningen skall du som hyresvärd enligt 12:47 JB hänskjuta tvisten till hyresnämnden, detta skall du göra senast en månad efter att hyrestiden löpt ut. Du kan göra detta i samband med uppsägningen. Jordabalken hittar du på https://lagen.nu/1970:994 Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning