FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/06/2012

Vem ska stå för kostnaderna för fel som fanns vid tidpunkten före köpet?

Hej o tack för en bra/informativ hemsida. Har sålt en bil som privatperson till en annan privatperson. En volvo från 2002 som gått 22000 mil såldes för 22500kr. Jag informerade köparen (muntligt samt i köpeavtalet) att bilen mellan de bägge senaste service tillfällena hade druckit lite mer olja än normalt men att jag inte hade behövt fylla på någon olja sedan senaste servicen. Två veckor efter köpet ringde han mig och sa att bilen drack olja och hostade (han fick provköra bilen innan köp och köpet slutfördes samma dag)och att han nu tänkte lämna in bilen på verkstad för undersökning. Igår ringde han mig igen och sa att det var slitna kolvringar och att detta visste jag om då det kunde synas sot i avgasröret med andra ord så skulle jag ha försökt lura honom. Då jag enligt honom har uppträtt utan tro och heder så är hans uppfattning att jag skall stå för kostnaden. Jag anser att jag har gjort rätt då jag har informerat honom om att bilen tidigare har druckit lite mer olja än normalt. Jag har hänvisat till köplagen samt att bilen har ett antal år och mil i trafik vilket gör att det självklart finns risk för slitageskador men att jag ärligt har uppgett allt som jag visste om bilen fram till köpets genomförande. Om jag borde ha sett sotavlagringar i avgasröret borde väl även han ha sett det vid sin genomgång av objektet innan köp? Skall jag stå på mig och hävda min rätt till att köpet är gällande eller skall jag möta upp helt eller delvis på hans begäran om att jag bekostar kolvringslagningen?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Som du säger så är det köplagen (KöpL) som gäller då det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner. Köplagen hittar du här: https://lagen.nu/1990:931. KöpL är dispositiv, vilket innebär att om ni har avtalat om några köpvillkor, så gäller dessa framför bestämmelserna i KöpL. Erat köp är att betrakta som ett hämtningsköp, vilket innebär att risken för varan övergår på köparen när bilen togs om hand av köparen. Detta framgår av KöpL 6 § 2 st. samt 13 §. Att risken har övergått på köparen innebär att köparen ska stå för kostnader som uppkommer om produkten t.ex. går sönder, se KöpL 12 §. Frågan om bilen är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet vid den tidpunkt när risken övergick på köparen. Säljaren svarar för fel som fanns vid denna tidpunkt, men som visat sig senare. Detta framgår av KöpL 21 §. Köparen kan då kräva kostnadsfritt avhjälpande av säljaren enligt KöpL 34 §. Köparen får dock inte åberopa såsom fel vad han måste antas ha känt till vid köpet. Eftersom du skriver att köparen har undersökt bilen innan köpet, får han inte heller åberopa sådana fel som han borde ha märkt under undersökning, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder, se KöpL 20 §. Köparen kan alltså åberopa dolda fel som fanns vid tidpunkten för köpet. Vad köparen "borde" ha märkt vid undersökningen får avgöras med hänsyn till vad en normal person i köparens ställe borde ha upptäckt och utan närmare detaljer är det givetvis svårt att säga säkert huruvida köparen borde ha upptäckt sotet i avgasröret. I tvistemål av denna karaktär ligger bevisbördan på den som påstår något. Eftersom du säger att du inte visste om slitageskadan kan du inte anses ha handlat i strid mot tro och heder, och eftersom köparen påstår detta är det upp till honom att styrka sitt påstående. Att du har varit noga med att påpeka att bilen har dragit mer olja än normalt talar ju även till din fördel. Samtidigt så bär du bevisbördan för påståendet att köparen borde ha upptäckt sotavlagringarna vid undersökningen före köpet. Vänligen Amanda Harrysson
Amanda HarryssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo