Testamentsvittne och svågerlag

Jag undrar om min man får vara vittne till min mormors testamente.

Lawline svarar

Hej, Ärvdabalkens 10:e kapitel reglerar upprättande av testamente. Som bekant krävs två vittnen. Vad gäller släktskap och jäv så stadgar 4 § att den som är ”testators make eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller är hans syskon” inte får vara testamentsvittne. Som jag förstår ovanstående står din man i ett rätt nedstigande svågerlag till din mormor. Denna typ av jäv innebär att testamentet i sin helhet blir ogiltigt. Det finns ytterligare begränsningar. Det är inte tillåtet att använda någon arvtagare som vittne, ej heller att använda någon som är släkt med arvtagaren på ovanstående vis. Om du kommer ärva din mormor i och med testamentet så kan alltså inte din make eller dina släktingar användas som vittne. Vid denna typ av jäv är testamentet fortfarande giltigt, dock ej i den del som jävet kan hänföras till. Förslagsvis använder ni någon utomstående, en god vän till er mormor eller mer avlägsen släkting, som vittne. Den aktuella paragrafen hittar ni här: https://lagen.nu/1958:637#K10P4S1 Vänligen
Jimmy LyttbackaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”