Dödsbodelägares ansvar vid flyttstäd

2012-06-24 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Min fråga gäller det ansvar som dödsboägaren (i detta fallet 1 person) har i frågan om att flytta saker och städa den bortgångnas hyreslägenhet. Om dödsboägaren inte utför städ och flytt kan han/hon som privatperson bli betalningsskyldig gentemot hyresvärden? Dödsboanmälan är i process och pengarna i dödsboet täcker endast begravningen (därav kan inte ett städbolag anlitas av dödsboet). Mvh/A
SVAR
Hejsan!

Dödsboet är en juridisk person som har egna tillgångar och skuder. Eftersom hyresgästen är avliden övertar dödsboet den avlidnes skyldigheter. Avtal om hyra av lägenheter regleras i 12 kap jordabalken. Där återfinns ingen regel om flyttstädning. Följaktligen måste eventuell flyttstädning och detaljerna för den finnas i hyreskontraktet. Där kan även stadgas att att hyresgästen ska betala för städning om flyttstädningen inte är ordentligt gjord. Om inget står skrivet i hyreskontraktet finns ingen rättslig grund för att kräva att hyresgästen ska betala för en ej ordentligt genomförd flyttstädning. Därför kan det till att börja med vara lämpligt att kontrollera vad som står i den avlidnes kontrakt. Även om inget är avtalat brukar det uppfattas som en allmän princip att hyresgästen är skyldig att flyttstäda.

Eftersom det inte finns några pengar i dödsboet borde det inte vara möjligt att rikta några krav mot det. Min bedömning är därför att dödsboet helt enkelt skulle kunna vägra att utföra städningen. Dödsboets skyldigheter kan inte övergå på dödsbodelägare, då dessa inte har ett personligt ansvar för boets skulder.

Med vänlig hälsning
Sandra

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1425)
2021-09-18 Skoluppgift avtalsrätt
2021-09-15 Framtidsfullmakt efter dödsfall
2021-09-11 Hur delas sambors samägda aktier
2021-09-09 Kan jag säga upp en försäkring i förtid?

Alla besvarade frågor (95731)