FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt24/06/2012

Uppsägningstid, inneboende

Kan hyresgästen säga upp ett undertecknat hyreskontrakt-för inneboende som gäller mellan 2012-04-01 - 2012-12-31 med 3 månaders uppsägning, redan efter 1 månad och påstå att avtalet är ogiltigt och anser sig därmed inte behöva betala hyra för 3 månader som återstår? Avtalet är hämtat från fastighetsvärdens hemsida. (Via telefon 2012-05-13 medddelar hyresgästen att denne redan har flyttstädat)

Lawline svarar

Hejsan! En inneboende är som en vanlig hyresgäst. Hyresavtal som ingås på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. En hyresgäst har dock enligt 12 kap 5 § 1 st jordabalken alltid rätt att säga upp avtalet med en tre månader lång uppsägningstid. Skälen för flytt behöver då inte anges. Mot bakgrund av att du i avtalet iakttagit denna uppsägningstid har jag svårt att se att avtalet skulle vara ogiltigt. Det faktum att du hämtat avtalet från fastighetsvärdens hemsida bör också tala till din fördel. Om du och din hyresgäst inte kan komma överens rekommenderar jag att du vänder dig till hyresnämnden, vars uppgift är att medla i hyrestvister och pröva uppkomna frågor. Med vänlig hälsning, Sandra
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”