FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet17/06/2012

Stormfällt träd på annans fastighet

Om stormfällda träd faller över fastighetsgräns så är det fortfarande skogsägarens egendom och hans ansvar för att ta bort dem om jag förstått rätt. Ifall skogsägaren inte tar bort dem inom skälig tid, har jag (som ägare till fastigheten som träden ligger på) någon rätt att hyra in någon som tar bort träden från min mark och sedan skicka räkningen till skogsägaren? Om det förhåller sig på detta sätt, i vilken lag/kapitel/paragraf står det?

Lawline svarar

Tack för din fråga. Frågan gäller inte om du har rätt till skadestånd för eventuell uppkommen skada, varför jag inte berör detta. Av 3 kap. 2 § 1 st. jordabalken (1970:994), JB, framgår: "Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom." Som jag ser det bör detta lagrum kunna tolkas analogt och tillämpas på ditt fall. Du får då ta hand om det stormfällda trädet själv, men om du tror att det skulle innebära att grannen åsamkas betydelsefull skada (exempelvis om denne går miste om värdefullt virke), bör du först ge grannen möjlighet att ta hand om det. Grannen ska göra det på egen bekostnad. Om du har skyldighet att först fråga grannen men inte gör det, får du betala själv om du gör det själv. Har du inte en sådan skyldighet bör ni komma överens om hur ni ska fördela mellan er vad det kostar att ta bort det stormfällda trädet. Ni bör kunna utgå från om grannen på något sätt varit vårdslös som inte tidigare tagit hand om trädet innan det blåst över till din fastighet. JB hämtad från: lagen.nu
Lars BålmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000