Äktenskapsförord, giftorättsgods

Hej, Jag är idag gift med äktenskapsförord avseende villa, bil etc. Om jag nu säljer villan och vi vill köpa något gemensamnt, där jag går in med 80% och maka 20%, kommer detta att ses som giftorätt (50% var) om inget annat skrivs? Hur skall detta regleras så ovan förhållande (80/20)blir en realitet även vid eventuell skilsmässa?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Regler om äktenskapsförord hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB)(https://lagen.nu/1987:230). Enligt ÄktB 10 kap 1 § ska makarnas giftorättsgods ingå i en bodelning. Enligt ÄktB 7 kap. 1 § är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Huvudregeln är alltså att all egendom som vardera make äger ska ingå i bodelningen, om den inte är enskild egendom. För att er framtida bostad ska utgöra enskild egendom krävs det att denna uppfyller något av de i 7 kap. 2 § ÄktB uppställda kraven. Där stadgas att enskild egendom utgör egendom som make fått i gåva, genom arv eller testamente, förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande, med villkoret att den ska utgöra dennes enskilda egendom. Likaså är egendom som finns intagen i äktenskapsförord att anse som enskild. Alltså kommer er gemensamma framtida bostad att anses som giftorättsgods om inte annat skrivs och därmed delas lika vid en eventuell skilsmässa, även om du går med 80 % och din fru med resterande 20 %. För att du skall ha rätt till dina 80 % vid en eventuell skilsmässa bör ni därför reglera detta i ett äktenskapsförord där ni er gemensamma bostad bör utgöra giftorättsgods men att ni äger detta till olika stor del, nämligen med 80, respektive 20 %. För att ert äktenskapsförord ska bli giltigt krävs det att det är skriftligt och undertecknat av båda makarna. Det ska sedan registreras hos Skatteverket och gäller från registreringsdagen. Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp och önskar dig lycka till.
Isabelle JanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning