FrågaSKATTERÄTTInternationell skatterätt03/06/2012

SKATTSKYLDIGHET - VÄSENTLIG ANKNYTNING

Två frågor, från en svensk medborgare sedan födseln, om Inkomskattelagstiftningen och Skatteverkets begrepp ”väsentlig anknytning” i samband med utflyttning från Sverige -har sin familj i Sverige, dvs i mitt fall 2 vuxna barn i tidigare äktenskap och nuvarande partner ”särbo”. Är jag knuten till Sverige då? Om jag gifter mig, kan en part aldrig betraktas som skatteutflyttad, om make/maka fortfarande är skatteskriven i Sverige. Stämmer detta? - har en bostad(-srätt,ej belånad)i Sverige som är inrättad för åretruntbruk. Kan denna överlåtas/säljas till mina barn (som en del av mitt testamente), eller min ”särbo”. Är jag knuten till Sverige då?

Lawline svarar

Hej, Bedömningen huruvida en person har väsentlig anknytning eller ej görs från fall till fall. Det är därför svårt att ge ett exakt svar. Riktlinjer för bedömningen återfinns i Inkomstskattelagen (IL) 3:7. Att man har vuxna barn i landet anses vanligtvis inte utgöra sådan väsentlig anknytning som krävs för obegränsad skattskyldighet. Skattemässigt anses inte heller en särbo som familj eller närstående, Inkomstskattelagen 2:20 och 2:22. Att ha en maka i Sverige anses dock tala för att man har väsentlig anknytning, IL 3:7. Det görs dock en helhetsbedömning från fall till fall så att man har en maka i landet behöver inte nödvändigtvis medföra att man har väsentlig anknytning, det är bara en omständighet som talar för att så är fallet. Att ha en bostad anrättad för åretruntbruk brukar normalt vara något som väldigt starkt talar för att en person har väsentlig anknytning till landet. Att sälja av bostaden brukar normalt räcka om man vill bli av med den anknytningspunkten men om man säljer till närstående som inte sedan säljer den vidare eller flyttar in i den kan det av Skatteverket tolkas som att transaktionen i själva verket är för syns skull. Det kan vara värt att notera att under fem från den dag en person har rest från landet anses denne ha väsentlig anknytning om denne inte själv kan bevisa motsatsen, IL 3:7 st. 2. Du får alltså räkna med att räknas som obegränsat skattskyldig i fem år efter en eventuell flytt om du inte kan bevisa att du "klippt banden" med landet. Det är också värt att notera att vissa inkomster beskattas i Sverige även om man anses begränsat skattskyldig. Exakt vilka inkomster det rör sig om räknas upp i IL 3:18 samt Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)5§. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp, tveka inte att höra av dig igen om du har ytterligare frågor. Du hittar IL:s 3 kap. här: https://lagen.nu/1999:1229#K3 SINK hittar du här: https://lagen.nu/1991:586 Vänligen,
Hampus SabelRådgivare