FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/05/2012

Köp av begagnad vara - säljaransvar

Hej! Jag tänkte lägga ut min TV till försäljning på Blocket. Har några funderingar om köplagen innan jag gör detta. Tvn är näst intill oanvänd, bara använd i kanske 5-10 h totalt. Det är en bra tv och den har fungerat felfritt för mig. Om nu någon skulle köpa denna, vilka skyldigheter har jag som säljare? Jag har inte upplevt några fel med tvn och den är ju ytterst sparsamt använd (köptes ny från butik). Om sedan köparen kommer efter exempelvis en vecka och hävdar att tvn lider av sk "clouding", eller egentligen vilket fel som helst enligt köparens mening - Är jag då skyldig att ta tillbaka tvn och ge tillbaka pengarna? Hur länge har köparen på sig att häva ett köp pga fel? Jag tänker ju skriva exakt vad jag vet om tvn och att den fungerat utmärkt de få gångerna den testats, men sedan om det dyker upp något fel vet jag ju inte! Och fel som dyker upp efter att jag lämnat ifrån mig tvn till köparen kan ju jag inte stå för? Kan man göra upp ett avtal innan köpet går igenom, där båda går med på att tvn inte kan lämnas tillbaka? Är det möjligt att skapa ett sådant avtal mellan säljare/köpare? Köparen får helt enkelt undersöka och testa tvn vid själva köptillfället? Tacksam för svar! Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! När det gäller försäljning mellan två privatpersoner är Köplagen tillämplig på situationen till den del köpet inte reglerats av parterna själva. Köplagen är dispositiv, d v s avtalsfriheten är stor, och vilka bestämmelser man använder sig av i den beror på parternas önskemål. Finns inget avtal används förstås Köplagen i sin helhet. Jag börjar därför med att beskriva vad som gäller enligt Köplagen. Det som är viktigt när man säljer en vara är att man beskriver den på ett korrekt sätt. Köparen kan hävda fel om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, se 17 § köplagen. Som säljare har man ett något mindre ansvar i de fall man säljer varan i "befintligt skick", se 19 §. Varan ska dock fortfarande stämma överens med beskrivningen. Hänsyn tas även till varans pris då ett högt pris kan indikera högre kvalitét. På internet är det i princip omöjligt för köparen att undersöka varan. Det närmaste man kommer är ju de bilder som säljaren lägger upp. Någon betydande undersökningsplikt kan därför inte anses finnas. Skillnad är förstås om köparen kommer hem till dig och tittar på tv:n, då blir undersökningsplikten mer omfattande. Efter det att "risken" övergått på köparen (i detta fall vid leverans) kan köparen åberopa fel i varan om köparen kan visa att felet förelåg redan innan riskövergången, 21 §. Det bör tilläggas att det är svårt att bevisa att ett fel fanns redan från början. Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig att vara helt ärlig med vad du vet om TV:n i din annons, för att minimera risken för klagomål från köparen. Sätt ett rimligt pris och förklara prissättningen med skicket på TV:n. Det finns även tips på Blockets hemsida på vad man kan tänka på som säljare, t ex vid betalning. Du och köparen kan komma överens om olika villkor för köpet då avtalsfrihet råder, men se till att få det helt bekräftat innan köp. Lycka till! Länk till Köplagen: https://lagen.nu/1990:931 Med vänlig hälsning,
Linn TorstenssonRådgivare