FrågaKÖPRÄTTKöplagen31/05/2012

Vilka påföljder gäller vid fel i vara enligt Köplagen?

Jag har köpt en bil av privatperson i god tro men har nu många fel som uppdagats av verkstaden. Bilen överlämnades på en söndag kväll innan säljaren åkte utomlands. Säljaren var inte närvarande vid överlämning då vi hade lånat bilen enstaka tillfällen sen tidigare och hade nyckel. Vi har ett avtal att göra en sista avbetalning, men vill använda dessa pengar till att åtgärda bilen. Vilken rätt har vi till att hålla pengarna inne alt. kräva återköp alt. häva hela affären?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! För att påföljder så som krav på att säljaren ska avhjälpa felet, prisavdrag eller hävning ska kunna krävas måste det konstateras att fel i vara (enligt Köplagen) föreligger. Sådana fel som köparen visste om vid köpet får inte åberopas som fel i vara. Om köparen undersökt varan före köpet får inte fel som borde upptäckts vid undersökningen åberopas. Inte heller får dessa fel åberopats om säljaren uppmanat till en undersökning av bilen men ni trots detta inte vidtagit en sådan undersökning (förutsatt att felen skulle kunnat upptäckas vid undersökningen). Annars kan omständigheter som att bilen på grund av dessa fel inte kan användas på det sätt bilar i allmänhet används innebära att fel i vara enligt Köplagen föreligger. Fel i vara kan även åberopas om varan inte överensstämmer med de uppgifter om varan som säljaren lämnat före köpet om dessa kan antas ha inverkat på köpet. Även om bilen skulle ha sålts i ”befintligt skick” ska varan anses felaktig om den inte stämmer överens med de uppgifter om bilens egenskaper som säljaren lämnat innan köpet om dessa kan antas ha inverkat på köpet eller om säljaren innan köpet inte upplyst om sådana förhållanden ang. bilens egenskaper som säljaren måste ha känt till och som köparen ”med fog” kunnat räkna med att bli upplyst om (detta under förutsättning att underlåtenheten att berätta om felen inverkat på köpet). Vidare gäller även att fel i vara kan åberopas trots att varan är såld i befintligt skick om varan är i väsentligt sämre skick än vad ni med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter kunnat förutsätta. Säljaren svarar för fel som fanns vid tidpunkten för överlämningen av bilen, även om felen visar sig först senare. Fel i varan ska reklameras till säljaren inom skälig tid efter att dessa upptäckts. Om varan är att anse som felaktig, och detta fel inte beror på köparen, har köparen rätt att bland annat kräva avhjälpning, prisavdrag eller hävning. Avhjälpning innebär i detta fall t.ex. att säljaren reparerar bilen och att detta sker utan kostnad för er. Vid ett krav som uppstår mot säljaren på grund av felaktig vara har köparen rätt att hålla inne så mycket betalning som motsvarar kravet. Prisavdrag eller hävning kan krävas först efter att säljaren getts möjligheten att avhjälpa felet men inte gjort detta. Hävning av köpet kan göras om avtalsbrottet (felet i varan) är av väsentlig betydelse och säljaren insett eller borde insett detta. Bestämmelserna om detta återfinns i Köplagen 17-21 §§ och 30-40 §§. Köplagen: https://lagen.nu/1990:931 Vänliga hälsningar,
Emma LampeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo