FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt30/05/2012

Skadeståndstalan vid hyreshusbrand

jag har råkat ut för en hyreshusbrand och står oförsäkrad (alla mina saker är borta). Branden startade i en annan lägenhet hos en person (missbrukare) som kommunen på något sett har hand om (vet ej i vilken form). Man vet ej i nuläget vad som var orsaken till branden. Om det skulle visa sig att denne person var orsaken till branden kan jag kräva skadestånd då? Jag är ganska säker på att denne person inte har några pengar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Vid hyreshusbränder går normalt ditt försäkringsbolag in och täcker upp för de skador som branden orsakat, och övertar ditt ekonomiska anspråk på skadestånd. I ditt fall då du tyvärr inte har någon försäkring kommer detta således inte att ske. Om det dock skulle konstateras att din granne har orsakat branden kan du rikta en skadeståndstalan direkt mot honom eller henne. Detta kommer att ske i domstol genom en tvistemålsprocess. Om den personen som du riktar skadeståndstalan mot däremot inte har några pengar kommer du inte att kunna erhålla de pengar av motparten som domstolen eventuellt dömer ut till dig. En sådan process kan även komma att bli kostsam för dig då du kan bli skyldig att betala processkostnaderna. Jag hoppas jag besvarat din fråga i och med detta. Vänligen, Malin
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000