Fler inneboende än avtalat i samma rum.

hej Jag hyr ut ett rum sen december 2011. Rummet är i en hyreslägenhet med totalt 3 rum+ kök. Personen som hyr rummet(skriftligt kontrakt)har sin fru och dotter boende i rummet. Dessa två extra personerna finns inte med i uthyrningskontraktet. Dessa två extra personerna har också adressändrat så deras post kommer hit. Kan vi lagligt be dem lämna lägenheten och ordna så att inte deras post kommer hit? Vi vill göra detta för det är för mycket folk i lägenheten och detta var inte avsikten med vår rumsuthyrning. hopps på svar

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga. Hyresrättsliga förhållanden regleras i Jordabalken 12 kapitel, också kallat "hyreslagen". Reglerna är tvingande till hyresgästens förmån (1 § p. 5). Bostadshyresgästen får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda (23 §). Hyresvärden får dock inte åberopa avvikelser som är utan betydelse för honom. Om rummet endast var avsett för honom får således inte hans anhöriga bo där tillsammans med honom. Om det inte är reglerat i kontraktet kan det dock bli ej bevisfråga vad ni har kommit överens om. I annat fall kan uppsägning av hyresgästen kanske vara en lösning. Hyresavtal gäller på obestämd tid, om det inte ingåtts för bestämd tid (3 §). Eftersom rummet är en del av din egen bostad får hyresgästen inte besittningsskydd (45 §). Detta innebär att ett hyresavtal som gäller för obestämd tid, kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (4 § p. 1). Hoppas det var svar på din fråga! Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning