FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt24/05/2012

Resning av dom från mark- och miljööverdomstol

Kan en kommun anmälas för egenmäktigt förfarande? Har tänkt bygga ett hus på vår fastighet men vår kommun har lagt maktens hand över vår mark i ca 25 år. Vi har haft en rättslig process där vi fått rätt i mark- och miljödomstolen men där mark- och miljööverdomstolen ändrat domen å vi kan inte överklaga detta. Varför? Funderar nu på en ny process mot kommunen där vi kan trycka på egenmäktigt förfarande, laga självtäkt, löskermansåtertagande? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Till att börja med är det bara fysiska personer som kan straffas enligt svensk rätt. Egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 7 § brottsbalken ( https://lagen.nu/1962:700 ) kan alltså inte begås av kommunen som sådan. När det gäller frågan om överklagandeförbudet kan jag först konstatera att det är i allas intresse att frågor kan bli slutligt avgjorda så att inte processer pågår i evighet. I det här fallet rör det sig om en bestämmelse i 5 kap. 5 § lag (2010:921) om mark- och miljödomstol ( https://lagen.nu/2010:921 ). Av denna paragraf framgår att beslut från mark- och miljööverdomstol inte får överklagas om detta inte har särskilt tillåtits av den domstolen. Av din fråga framgår det att domstolen beslutade att överklagan inte är möjligt. Då återstår enbart resning av domen som möjlighet till ny prövning av frågan. Högsta domstolen prövar frågan om resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen. Tillämpningen av detta, så kallade extraordinära, rättsmedel sker av naturliga skäl restriktivt. Då det inte framgår på vilket sett domstolen, ur ditt perspektiv, har gjort fel är det svårt att svara på om en resningsansökan skulle beviljas. Det bör dock påpekas att möjligheterna till resning i allmänhet måste anses som små.
Olle LindbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”