FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 23/05/2012

Villkor för tjänstledighet och om arbetstagares bisysslor.

Kan en arbetsgivare tvinga en heltidsanställd arbetstagare att jobba under sommarlov trots att studieledigheten/ tjänstledigheten är tidsbestämd från hösten 2011 till sommaren 2013? Kan man under studietiden jobba timmar på andra arbetsplatser om det inte är konkurrerande verksamhet?

Lawline svarar

Hej! Tack för dina frågor. Det finns inga uttryckliga bestämmelser i lag hur tiden för ledighet ska utformas utan det som anges är att ledigheten ska vara ”behövlig”. Detta innebär att arbetstagaren har rätt att vara ledig under den tid som behövs för att arbetstagaren ska kunna fullfölja en utbildning. Det finns möjlighet att utforma ledigheten på olika sätt. Ett alternativ är att arbetstagaren endast är ledig under terminstid och arbetar enligt ordinarie tider under lov. Ett annat alternativ är att ledigheten sträcker sig mellan två datum utan avbrott. När ledigheten utformas ska hänsyn ges både till arbetstagarens önskemål om ledighet men även sådana omständigheter som gör att verksamheten på den ordinarie arbetsplatsen kan fortsätta utan att denna störs. Hur ledigheten är utformad regleras ytterst av det avtal om ledighet som finns mellan dig och din arbetsgivare. Detta gäller även för den del av ledigheten som går utöver den del som anses som ”behövlig”. Det kan även finnas bestämmelser i kollektivavtal på din arbetsplats som reglerar detta. En arbetstagare har genom sitt anställningsavtal en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Som du nämner innebär detta att en arbetstagare inte bör ha en sysselsättning vid sidan av, som består i en med anställningen konkurrerande verksamhet. Riktlinjer för detta kan också finnas i anställnings- eller kollektivavtal vilket kan vara bra att ha i åtanke. En bisyssla som inte består i någon konkurrerande verksamhet borde generellt inte utgöra något problem. Men avvikelser kan förekomma. Då det inte finns några uttrycklig reglering gällande någon av dina frågor är mitt råd till dig att samråda med din arbetsgivare. Först att försöka reda ut de oklarheter och klargöra de villkor som finns i det avtal om tjänstledighet som reglerar just hur din ledighet ska vara förlagd. Men även utreda hur din specifika arbetsplats förhåller sig till arbetstagares bisysslor. Med Vänlig Hälsning
Hannah JakobssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000