Ger samäganderättslagen möjlighet för en majoritet av delägare att köpa ut en minoritet?

Muntligt avtal om delat köp och äganade av lös egendom, och även gällande eventuell vinst vid uthyrning av lös egendom, ingått med 3 avtalsparter varav 2 avtalsparter vill köpa ut den tredje. Om den tredje parten ej vill gå med på ett utköp, kan man juridiskt kräva ett utköp?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. I den mån frågan inte regleras i (det muntliga) avtalet mellan er gäller lagen om samäganderätt (samäganderättslagen). Lagen är direkt tillämplig på lös egendom, se 1 § samäganderättslagen. En delägare förfogar fritt över sin andel i den samfällda egendomen, och det är således upp till denne att själv avgöra när en försäljning av andelen ska ske. Eftersom frågan inte verkar ha reglerats i ert avtal gäller samäganderättslagens regler i vad det rör den frågan. Samäganderättslagen ger emellertid ingen möjlighet för en majoritet av delägare ”köpa ut” en minoritet. Slutsatsen blir således att ni inte – med laga stöd – kan framtvinga en försäljning av den tredje delägarens andel i den av er samägda egendomen. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000