FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 18/05/2012

Muntligt löfte om anställning

Min son, som precis har fyllt 20 år, innehar en öppen anställning i affär. Sommaren 2011 arbetade han hela sommaren plus att har nu under vintern gått in och arbetat extra. I februari 2012 ingicks ett muntligt avtal med affärens chef om att arbeta hela kommande sommar 2012, när ordinarie tillsvidareanställd personal tar ut sin semester. Då min son redan har en öppen anställning behövdes inget ytterligare påskrivet anställningsavtal. För ca en månad sedan sa chefen upp sig. När det kom till min sons kännedom kontaktade han utan dröjsmål den nya chefen och berättade för denne att han hade ett muntligt löfte om sommarjobb på affären. Den nye chefen beklagade detta och meddelade att tyvärr kunde han inte få arbeta där alls i sommar. Nu är min fråga om man får lov att bryta ett av båda parter ingånget avtal endast på detta sätt? Det är nu nära sommaren och i stort sett omöjligt att få ett nytt sommarjobb med betydande inkomstbortfall. Vad kan han göra åt det och vad säger lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Anställningsavtal kan ingås såväl skriftligen som muntligen. Dvs. den som tackat ja till ett erbjudande om arbete under viss period har i princip ingått ett muntligt anställningsavtal med sin arbetsgivare. Att muntliga avtal är bindande följer av avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#K1. En grundläggande rättslig princip är att avtal ska hållas (med den latinska termen pacta sunt servanda). Emellertid innebär muntliga avtal, till skillnad från skriftliga, att deras existens och/eller innehåll blir mycket svåra att bevisa. Den som hävdar att ett muntligt avtal har ingåtts måste kunna bevisa detta, kan denne inte göra det kan avtalsmotparten inte hållas för bunden av det "hävdade" avtalet. Vidare kan även nämnas att det i juridisk doktrin har framförts åsikter om att ett anställningsavtal i viss mån betraktas som preliminärt innan tjänstetillträde sker, i den mening att det bör vara enklare att bryta ett löfte om anställning än att avbryta en pågående anställning. Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”