FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 17/05/2012

Uppsägningstid enligt anställningsavtal?

Uppsägningstid/ersättning F har 2012-04-04 ingått ett skriftligt anställningsavtal med företaget B. Avtalet inne-håller 15 paragrafer, varav tre återges ordagrant nedan 2. ANSTÄLLNINGSFORM Anställningen har inledningsvis formen av 4 månaders provanställ-ning. Efter provanställningstiden övergår anställningen i en tillsvida-reanställning. 3. TILLTRÄDESDAG F skall tillträda sin anställning 2012-05-01. F kommer att från och med 16 april jobba 2-3 dagar (tis,ons,tor) i veckan hos B i syfte att under-lätta en bra överlämning. 15. UPPSÄGNINGSTID Vid uppsägning från Bolagets sida gäller 3 månaders uppsägningstid. Vid uppsägning från Fs sida galler 3 månaders uppsägningstid. Bolaget kontaktade F per telefon 2012-04-05 och meddelade att dess största kund sagt upp sitt avtal med bolaget och att man därför beslutat att (ensidigt) häva anställningsavta-let med F. Bolaget har senare per mail angivit att man med stöd av § 31 i LAS kan vara skyldigt att utge max 2 veckors ersättning till F. F hävdar att LAS anger miniminivåer för arbetstagaren i fall när kollektivavtal/individuellt avtal saknas. då anställningsavtalets § 15 ger F en bättre situation än LAS vid uppsäg-ning skall § 15 gälla och F har rätt till 3 månaders ersättning. Vem har rätt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga. Som jag förstår det hela blir F uppsagd under den tid då F fortfarande är provanställd (inom de 4 månaderna för provanställning enligt avtalet). Detta inne bär att reglerna för provanställning gäller. Enligt 6 § lagen om anställningsskydd (LAS) (https://lagen.nu/1982:80#R2) gäller att både arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt att säga upp avtalet när som helst utan att det krävs någon särskild anledning för detta om inte annat har avtalats. Detta gäller om inte annat har avtalats. _Paragraferna i anställningsavtalet som redovisas i frågan ger dock inte skäl att anta att annat har avtalats._ LAS föreskriver två veckors uppsägningstid för provanställda se 31 § LAS. Om arbetsgivaren inte vill att du ska fortsätta anställningen efter prövotidens utgång ska du underrättas om detta senast två veckor före prövotidens utgång. En arbetsgivare kan också avbryta en provanställning i förtid, men även då ska du underrättas minst två veckor i förväg. En arbetsgivare kan dock välja att avbryta en provanställning med omedelbar verkan, utan att lämna besked i förväg. Arbetsgivaren kan då få betala allmänt skadestånd och lön för två veckor. _Det är emellertid svårt att avgöra vad som gäller för denna provanställning utan att se hela anställningsavtalet. Anger exempelvis en rubrik ovan anställningsavtalets § 15 att denna punkt gäller provanställningen ska givetvis 3 månaders uppsägningstid gälla. Troligt är dock att § 15 i anställningsavtalet avser den tillsvidareanställning som skulle följa provanställningen om anställningen inte sagts upp dessförinnan. Således är det mycket troligt att reglerna om provanställning blir tillämpliga på denna uppsägning, med vilka gäller att bolaget med stöd av § 31 i LAS endast blir skyldigt att utge max 2 veckors ersättning till F._ Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”