Samägande, disposivitet och hembud

Kan jag och min moster som samäger en fritidsfastighet själva skriva ett avtal kring ägandet och skötseln osv - som blir juridiskt giltigt vid arv osv? Kan man i ett sådant avtal skydda fastighet mot framtida försäljning om inte alla delägare är överens?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Regler om samägande återfinns i lagen om samäganderätt (samäganderättslagen). Jämlikt 1 § samäganderättslagen framgår att lagen är direkt tillämplig på egendomsslaget fastigheter. Samäganderättslagen är dock huvudsakligen dispositiv, vilket innebär att samägare kan åsidosätta samäganderättslagens regler genom ett avtal. Det sagda innebär helt enkelt att du och din moster är oförhindrade att genom ett avtal reglera frågor rörande exempelvis skötseln och ägandet av fastigheten. Ni kan också i detta avtal inta en s.k. hembudsklausul, vilken helt enkelt föreskriver en förköpsrätt för övriga samägare för det fall en samägare önskar sälja sin andel. Uppfyller avtalet avtalslagens regler är det bindande, även vid någon samägares eventuella bortgång. Önskar ni att reglera era mellanhavanden rörande fastigheten genom ett avtal råder jag er att konsultera en verksam jurist för att hjälpa er upprätta ett sådant. Jag hoppas att detta besvarade dina funderingar. Annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000