Allmänt åtal, misshandel samt grov fridskränkning

Jag blev i söndags intagen på förhör och senare satt i arrest. Blev åtlad för misshandel av min sambo som i anmälan påstod att jag misshandlat honom sedan 1999, sex månader efter vi träffats, från och till och att det tre gånger slutat med sjukhus besök. Nu är det så att jag är den som blivit misshandlad under denna tid och jag har haft flera skador än han men aldrig uppsökt vård pga av räddsla av mer misshandel. De tre gånger han har fåt åka till sjukhus har jag slagit honom men endast för att försvara mig mot hans slag. Jag satt ca 24 timmar i arresten men blev sedan frisläppt trots att de bebömer åtalet som grovt. Jag skall ha fått en försvarare men inte blivit kontaktad av denna och det är nu onsdag och min sambo säger nu att vi skall på något i morgon och han talat med åklagaren fyra ggr. Vad kan jag göra i mitt försvar? Vad mer än neka till anklagelserna? Motanmälan? Min sambo säger sig nu inse allvaret i det han gjort och vad det kan leda till, vad kan han göra för att få mig fri?

Lawline svarar

Hej, tack för att du kommer till oss på lawline för svar på dina frågor. Jag tolkar det som om du vill veta dels vad din sambo kan göra beträffande åtalet samt hur du skall agera i ditt försvar. Till en början skall sägas att sådant våld du beskriver, alltså misshandel i en nära relation ligger under allmänt åtal. De flesta brott i Brottsbalken lyder under allmänt åtal, såvida något annat inte stadgas. Således lyder misshandel enligt Brottsbalken 3:7 (BrB) under allmänt åtal, se http://www.lagen.nu/1962:700. Detta innebär att det är åklagare som beslutar om att väcka åtal eller inte. Åklagaren väcker talan om denne anser att det finns tillräckligt med bevis för att styrka att ett brott är begånget. Se härom Rättegångsbalken 20:3 och 20:6. Det spelar alltså ingen roll om din sambo väljer att dra tillbaka sin talan. Detta i och med att det är staten som för talan och inte brottsoffret Om din sambo väljer att inte hjälpa till i processen alternativt att motarbeta denna kommer detta inte göra någon skillnad i och med att åklagaren kommer att redogöra för vad denne sagt i tidigare förhör och vad som kommit fram i förundersökningen. Man skall dock undvika att ljuga om omständigheterna kring händelsen då detta kan uppfylla rekvisiten för brottet mened. Att ljuga i rätten är direkt straffbart och mened är ett så kallat artbrott vilket innebär att den som gör sig skyldig kan dömas till böter eller fängelse upp till två år. Beträffande anklagelserna torde det gälla misshandeln vilket kan resultera i fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex månader. Misshandlar man en närstående och var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet etc. kan man dömas för grov fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Då jag inte vet mer om sakomständigheterna har jag svårt att uttala mig om hur du borde utforma ditt försvar. Jag rekommenderar starkt att du tar kontakt med den offentliga försvarare du har tilldelats och diskuterar händelserna med denne. Beträffande de fall som du beskriver där din sambo tvingats att söka vård på sjukhus torde du med fördel åberopa någon av grunderna för ansvarsfrihet då du hävdar att du sökte skydda dig själv. Av 24:1 BrB framgår att en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Nödvärnsrätten kan åberopas bl.a. när det föreligger ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Slutligen vill jag än en gång rekommendera dig att du snarast kontaktar din försvarare för att påbörja ditt försvar då risken för att åklagare väcker talan, utifrån den information du givit, tycks vara överhängande. Lycka till
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”