SKATTSKYLDIGHET UTOMLANDS BOSATT

Hej, Jag är spansk medborgare bosatt i Storbritannien sedan 1987.Jag arbetade i Sverige 1971 till 1987.Jag har ingen anknytning nu med Sverige och betalar full skatt i Storbritannien där jag är "resident". Jag har nu fyllt 65 år och när jag nu får pension från Sverige drar man en SINK-skatt på 25% i Sverige på beloppet. Enligt Skatteverket kan man göra detta från svensk sida på grund av dubbelbeskattningsavtal med Storbritannien. Det vill säga, jag behöver ej beskatta pensionen i Storbritannien. Men eftersom marginalskatten i Storbritannien för pension och inkomst är 20% vill jag förstås att min svenska pension helt skall beskattas i Storbritannien. Finns det inte möjlighet till detta? Kan man inte hävda att om det är fördelaktigare för den enskilde vill man bara beskatta beloppet i Storbritannien där jag är bosatt sedan 25 år också fortfarande arbetar? Mycket tacksam för ett klargörande. Mvh En gång svensk, skattebetalare för evigt???

Lawline svarar

Hej, Man kan vara antingen obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige. Obegränsat skattskyldig är man om man bor i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige. Detta framgår av Inkomstskattelagen (IL) 3:3. Av IL 3:17 framgår att den som inte är obegränsat skattskyldig är begränsat skattskyldig. Det är den kategorin du faller inom. I IL 3:18 regleras vilka typer av inkomster som en begränsat skattskyldig ska beskattas för. Paragrafen hänvisar till SINK (Särskild Inkomstskatt för utomlands bosatta) 5§. I SINK 5§ p.4-7 stadgas att pension är en typ av inkomst som ska beskattas i Sverige även för dem som, likt du, är bosatta i utlandet. Av SINK 7§ framgår att skattesatsen är 25 procent. Sammanfattningsvis så ska du enligt svensk lag beskattas i Sverige med 25 procent av inkomsten från pensionen. Dubbelbeskattningsavtal finns för att förhindra att en enskild beskattas två gånger för samma inkomst, en gång i landet inkomsten härstammar ifrån och en gång i bosättningslandet. I det här fallet förefaller det som om Storbritannien helt avsagt sig rätten att ta ut skatt på din pension. Vanligt är annars att länderna delar upp skatten på så vis att du skattar med en viss procent i Sverige och sedan får dra av den summan från skatten som ska erläggas i bosättningslandet. Tyvärr finns det ingen möjlighet för dig att få skattskyldigheten flyttad till Storbritannien. Även om dubbelbeskattningsavtalet inte fanns är du nämligen skattskyldig i Sverige enligt svensk lag. Dubbelbeskattningsavtalets enda egentliga funktion är att se till att du inte beskattas i Storbritannien också. Jag beklagar det tråkiga beskedet och hoppas att mitt svar varit till hjälp. Hör gärna av dig igen om du skulle ha ytterligare frågor. Du kan själv läsa Inkomstskattelagen här: https://lagen.nu/1999:1229 SINK hittar du här: https://lagen.nu/1991:586 Vänligen,
Hampus SabelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000