Bevisfråga gällande SMS-hot

2012-05-09 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej, har blivit anmäld för olaga hot via sms. Problemet är att målsäganden och jag har båda sparat alla sms från den dagen och innehållet är inte det samma som är på min som på målsägandens, vad gör man? kan det var förvanskning? tack på förhand!
SVAR
Hej, tack för din fråga.

Om målet går till domstol kommer det avgöras i ett brottmål eftersom olaga hot just är ett brott enligt Brottsbalken (här) 4 kapitlet 5 §.

Vid brottmål krävs det att åklagaren bevisar din skuld utom all rimlig tvivel. Med andra ord det ska inte finnas någon omständighet av vikt vilken talar till din fördel. Detta är ett ganska högt beviskrav. Om, som i förevarande fall, dina SMS skiljer sig från målsägandens utgör detta tvivel.

Gällande SMS:ens äkthet kan jag tyvärr inte säga så mycket eftersom jag inte innehar någon expertis på området. Det blir istället upp till tekniker att avgöra vilka SMS som är falska.

Om SMS:en i egenskap av bevis förvanskas kan detta utgöra brottet bevisförvanskning i enlighet med Brottsbalken 15 kapitlet 6 §. Man kan även tänka sig att andra brott i samma kapitel kan bli aktuella för en person vilken åberopar falska alternativt förvanskade SMS som bevisning.

Bästa hälsningar

//Johan Wahlbom
Johan Wahlbom
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (404)
2022-01-24 Varför dömdes inte personen trots att bevis fanns?
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis

Alla besvarade frågor (98676)