Bevisfråga gällande SMS-hot

Hej, har blivit anmäld för olaga hot via sms. Problemet är att målsäganden och jag har båda sparat alla sms från den dagen och innehållet är inte det samma som är på min som på målsägandens, vad gör man? kan det var förvanskning? tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga. Om målet går till domstol kommer det avgöras i ett brottmål eftersom olaga hot just är ett brott enligt Brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700) 4 kapitlet 5 §. Vid brottmål krävs det att åklagaren bevisar din skuld utom all rimlig tvivel. Med andra ord det ska inte finnas någon omständighet av vikt vilken talar till din fördel. Detta är ett ganska högt beviskrav. Om, som i förevarande fall, dina SMS skiljer sig från målsägandens utgör detta tvivel. Gällande SMS:ens äkthet kan jag tyvärr inte säga så mycket eftersom jag inte innehar någon expertis på området. Det blir istället upp till tekniker att avgöra vilka SMS som är falska. Om SMS:en i egenskap av bevis förvanskas kan detta utgöra brottet bevisförvanskning i enlighet med Brottsbalken 15 kapitlet 6 §. Man kan även tänka sig att andra brott i samma kapitel kan bli aktuella för en person vilken åberopar falska alternativt förvanskade SMS som bevisning. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom
Johan WahlbomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo